zondag 6 december 2009

Klimaatverandering en klimaatoorlogen (overgenomen artikel)

Het volgende artikel, van Jorge Luis Ubertalli *), werd gisteren gepubliceerd in CubaDebate:

Vijfenzeventig wereldleiders zullen van 8 tot 18 december in Kopenhagen (Denemarken) bij elkaar komen om deel te nemen aan een VN-Topconferentie over de klimaatverandering. De Verenigde Staten, die 25% van de "broeikasgassen" op aarde uitstoten, wilden niet bevestigen dat Barack Obama bij deze gebeurtenis aanwezig zou zijn, ofschoon hij zich, onder druk van de rest van de wereld, verplicht had om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarmee lijkt hij te breken met de voor het klimaat dodelijke politiek van zijn voorganger, George W. Bush, die samen met zijn Australische ambtsgenoot nooit de afspraken van het Protocol van Kyoto uit 1997 wilde aanvaarden.

Afgezien van de uitstoot van de bekende gassen, die verantwoordelijk zijn voor de veranderingen in het klimaat van de wereld, startten de V.S. in het begin van de jaren 1980 op instigatie van het Pentagon, het "High Frequency Active Auroral Research Program" (HAARP), dat bedoeld is om in het kader van de "klimaatoorlog" de wereldtemperatuur te veranderen.

Zorg en rampen
De bijeenkomst in Kopenhagen zal plaatsvinden in het kader van een rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) van de Verenigde Naties, dat bevestigt dat de temperatuurstijging in 2100 met 7°C toegenomen kan zijn, waardoor het zeepeil met meer dan 60 meter verhoogd zou zijn. Daarbij wordt in aanmerking genomen de positie van de VS-Senaat, die wil voorstellen de klimaatverandering (vermindering van uitstoot) pas in 2010 te bespreken en de zorg van de Europese Unie in verband met het "aanbod" van de VS en China met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen. Zoals al voorspeld wordt is de bijeenkomst al gedoemd te mislukken en lijkt erop dat er pas in 2010, wanneer de volgende topconferentie in Mexico zal plaatsvinden, iets nieuws te melden zal zijn.

Intussen is het meer dan waarschijnlijk dat de grootste vervuilers in de VN geen rekening zullen houden met de positie van de ALBA-landen (Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Martinique en Barbuda), die bij de laatste topconferentie in Cochabamba besloten een document aan te bieden over de Verdediging van Moeder Aarde, netzomin als met de voorstellen over vermindering van de uitstoot, zoals geschetst bij de laatste topconferentie van de FAO, enkele dagen geleden in Rome.

Evenmin zal er rekening worden gehouden met de beschuldigingen van Afrika, het werelddeel dat meer dan enig ander continent onderworpen is aan de klimaatveranderingen. Daar worden meer dan 70 miljoen mensen bedreigd door droogte en overstromingen, evenals 30% van de kust-infrastructuur. De leden van de de bij de Afrikaanse Unie aangesloten landen hebben al besloten om in Kopenhagen bij de rijke landen een ondersteuning te vragen van 67 tot 300 miljard dollar om de kritieke situatie van het continent te verlichten. "Afrika is het continent dat het minst verantwoordelijk is voor de klimaatverandering, maar het lijdt het meest onder de gevolgen ervan," liet Nick Nutall, de woordvoerder van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), drie jaar geleden weten. Sedertdien is er niets of weinig gedaan. De armen zijn altijd de dupe van de roofzuchtige kapitalistische orgieën.

HAARP
Terwijl de Secretaris-Generaal van de VN, Ban Ki-moon, momenteel bezig is de rijke landen te vragen om de komende 3 jaar 30 miljard dollar te investeren in de arme landen om de gevolgen van de klimaatwijziging te bestrijden, blijft een "zwarte dageraad", in het begin van de jaren 1980 in de VS opgestart, gewoon bestaan. Als onderdeel van het door Ronald Reagan en zijn Pentagon-haviken ontworpen militaire project met de officiële naam SDI (Strategic Defense Initiative) en bijgenaamd "Star Wars", werd in de context van de macht over de ruimte en manipulatie van het "klimaat" het "High Frequency Auroral Research Program" (HAARP) opgericht in Gukoma (Alaska) en uitgevoerd door de US Navy en de US Air Force in het kader van "een nieuwe generatie van geavanceerde wapens". Admiraal Carlile Trost (hoofd van Marine-Operaties in 1988), generaal John Piotrowski (een jaar daarvoor hoofdcommandant van het US Space Command), en generaal Colin Powell waren, blijkens verschillende in het begin van de jaren 1980 gepubliceerde werken, enkele van de "ouders" van deze creatie.

”Zoals Dr. Rosalie Bertell op 23 november 2000 schreef in de Britse Times, 'zijn wetenschappers in de Verenigde Staten aan het werken aan klimaatsystemen als potentiële wapens'," schreef deze auteur in april 2001 in het plaatselijke tijdschrift En Marcha van de Asociación Judicial de Buenos Aires (AJB). "De methodes omvatten o.a. het versterken van onweer en het omleiden van stoomstromen in de aardatmosfeer om zo gericht droogte of overstromingen te veroorzaken."

De wetenschapster voegde daaraan toe dat HAARP 'deel uitmaakt van een geïntegreerd wapensysteem dat potentieel verwoestende ecologische gevolgen heeft', ofschoon het aan het publiek is gepresenteerd als een programma 'voor wetenschappelijk en academisch onderzoek'. Nog steeds volgens Bertrell, bestond het project uit het opwekken van grote hoeveelheden energie, gelijk aan die van een atoombom, waar ook ter wereld, door middel van bundels laserstralen en deeltjes. En als hoogtepunt: "het programma zal waarschijnlijk aan het publiek 'verkocht' worden als een ruimteschild tegen gewapende aanvallen op het nationale grondgebied, of -voor de meest naïeven- als een systeem om de ozonlaag te herstellen".

Al aan het einde van de jaren 1990, had de Zweedse vertegenwoordigster in het Europees Parlement, Maj Britt Theorin, in een bijeenkomst in Brussel vragen gesteld over het betreffende programma, waarop het Europees Parlement in een motie voor een resolutie zich beklaagde over de geringe bereidheid van de VS, om "aan het publiek bewijzen te leveren over de risico's van HAARP voor het milieu en voor het publiek."

Meer dan vijftien websites brachtten in 2007 dit programma in verband met experimenten ten aanzien van klimaatverandering door middel van wijzigingen in de ionosfeer. In Venezuela beschuldigden organisaties indertijd HAARP als veroorzaker van de overstromingen eind jaren 1990.

Het tijdschrift Fusión bracht in 2003 HAARP in verband met de klimaatverandering door de Niño, die tot op heden Bolivia teistert. Op dit moment treft dit verschijnsel ongeveer 10.000 Boliviaanse gezinnen. Hagel, vorst, droogte en krachtige regen wisselen elkaar af en ondermijnen daardoor het menselijke leven en de natuur. De "Nationale Raad voor Vermindering van Risico's, Zorg bij Rampen en Noodsituaties" (CONARADE) heeft al 3 miljoen dollar (van de beschikbare 6,6 miljoen) geïnvesteerd voor de ondersteuning van de getroffen families en gebieden.

Er wordt gesproken over klimaatverandering, maar zonder daarbij rekening te houden met de klimaatoorlog, die het product is van het oorlogsklimaat waarin de oorlogszuchtige Noordamerikanen leven teneinde hun wereldhegemonie te bloed en te zwaard te handhaven... en met overstromingen, droogte en andere rampen.

Obama zou niet alleen naar Kopenhagen moeten komen om de positie van zijn land te definiëren ten aanzien van de vermindering van de uitstoot, maar ook om uit te leggen wat de bedoeling is van HAARP en waarvoor dat programma, die zwarte parel van het Pentagon in de oceaan van de barbarij, is opgezet.

*) De auteur van dit artikel, Jorge Luis Ubertalli, is een Argentijns journalist en schrijver, en medewerker van Prensa Latina.

Artikel overgenomen met toestemming van CubaDebate en vertaald door Dwarslezer.
Foto: Saketvora (Flickr.com)

Geen opmerkingen: