vrijdag 4 april 2003

Het ging de "Amerikaanse bevrijders" om geld, geld en nog eens geld...

Briefschrijver Koch (in de Metro) heeft gelijk wanneer hij stelt dat de "Amerikanen" zonodig West-Europa moesten bevrijden om "te voorkomen dat het communisme zich zou verspreiden".

Ongelijk heeft hij echter wanneer hij opmerkt dat het niet hun daarbij niet alleen om financiële belangen ging. Waarom immers waren "de Amerikanen" zo sterk gekant tegen het communisme? Juist omdat in de communistische filosofie winstbejag fout is, om financiële redenen dus...

Hiermee wil ik niet zeggen dat de individuele soldaten geen hogere idealen koesterden: ik ben er vast van overtuigd dat velen de onderdrukten in Europa wilden bevrijden van het juk van de nazi's.

Geen opmerkingen: