donderdag 21 augustus 2003

Vooroordeel?

Iemand (M. Bouwer) die aan het begin van zijn ingezonden brief (in de Metro) een ander uitmaakt voor "baardaap op sandalen" geeft geen blijk van een hoge intelligentie. Immers een dergelijke, ongetwijfeld beledigend bedoelde, opmerking bewijst alleen dat de schrijver geen redelijke argumenten heeft om zijn eigen (gebrek aan?) mening weer te geven.

Bouwer heeft weer wel gelijk wanneer hij verwijst naar de "achterlijke discussie over kleding", alleen trekt hij een volstrekt verkeerde conclusie:D e manier waarop iemand gekleed is, heeft geen enkele invloed op zijn/haar kennis, werkwijze, klantvriendelijkheid en allerlei andere belangrijke zaken.

Of iemand een zijden overhemd met stropdas en gouden dasspeld draagt of een verschoten T-shirt zegt niets over de manier waarop die persoon zijn taak vervult. Wat ik achterlijk vind is de gedachtengang van mensen die ervan uitgaan dat "goed" geklede mensen beter zijn dan mensen die geen waarde hechten aan dat buitenlaagje textiel. Er zijn voorbeelden te over van witte-boord criminelen om de betrekkelijkheid van kleding aan te tonen.

Geen opmerkingen: