donderdag 6 november 2003

Openbaar, maar dan voor iedereen!

Briefschrijver W. Tonckens (in de Metro van vandaag) heeft volkomen gelijk in zijn/haar brief wanneer hij/zij stelt dat moslims naar openbare scholen zouden moeten. De plank wordt vervolgens echter volkomen misgeslagen, want deze verplichting zou alleen voor moslims moeten gelden.

Uiteraard moeten ook anderen (christenen bijv.) hiertoe verplicht worden. Het openbare onderwijs moet voldoen aan de nodige kwaliteitseisen (al wordt het door de afknijpplannen van de regering wel steeds moeilijker om die te handhaven...).

Wat mensen in hun eigen leven willen (welk geloof ze aanhangen, of bijv. welke sport ze beoefenen) moeten ze zelf op hun eigen manier invullen. Christenen kunnen bijv. naar de aloude zondagsschool en moslims kunnen ongetwijfeld in hun moskee in hun eigen godsdienst onderwezen worden. Zolang christenen zich het recht op bijzondere scholen menen te moeten reserveren, moet dat recht ook gelden voor mensen met een ander geloof!

Geen opmerkingen: