woensdag 18 februari 2004

Maagdenvlies

De afkeurende reacties op operaties om het maagdenvlies te "herstellen" kan ik me levendig voorstellen. Toch denk ik dat op langere termijn deze operaties wel degelijk een positief effect zullen hebben.

Mannen zullen namelijk beseffen dat ze er nooit zeker van kunnen zijn of hun vrouw een échte of een herstelde maagd is. Het kan dan op den duur ook niet anders dan dat ze zelf de relativiteit van de maagdelijkheid wel in zullen (moeten) zien. Ik denk dat dit beter zal werken dan pogingen om hen via bewustmakingscampagnes het oneerlijke van hun eis te doen inzien.

Geen opmerkingen: