vrijdag 5 maart 2004

Overmars gehinderd door ouderen...

Briefschrijver Overmars suggereert in de Metro dat ouderen maar met de taxi moeten reizen in plaats van met de trein, omdat hij anders te veel last krijgt van vertragingen. Het lijkt mij wel interessant om te weten waar Overmars zijn bril koopt. Vermoedelijk bij dezelfde opticiën als minister Zalm. Ook die heeft geen flauw benul van de situatie waarin velen zich bevinden.

Ik zal proberen het uit te leggen: ouderen raken de laatste jaren financieel steeds verder achterop (o.a. door de wisseltruuk Gulden > Euro, door verhogingen van huur, ziekenfondspremies, eigen bijdragen), terwijl van de andere kant allerlei regelingen voor ouderenvervoer steeds meer worden uitgekleed. Zelfs voor mensen met een modaal inkomen is een lokaal ritje met een (geliberaliseerde) taxi nog maar nauwelijks te betalen, laat staan voor een interlokaal ritje, en daar hebben we het hier over (mensen treinen nauwelijks binnen een gemeente).

Meneer Overmars mag van me aannemen, dat ouderen ook liever met de taxi van deur tot deur zouden reizen. Als ze dat niet doen, is dat omdat ze het eenvoudigweg niet kunnen betalen. Het zou Overmars sieren, wanneer hij de overheid verwijten zou maken, en niet de ouderen, die ook zonder hem algenoeg in de schoenen geschoven krijgen...

Geen opmerkingen: