donderdag 1 april 2004

Wél zeuren!

Volgens een ingezonden brief in de Metro (dankbare bron van irritaties!) moeten Nederlanders niet zeuren over onze financiële situatie. Ik ben het daarmee hartgrondig oneens. Zolang als er door deNederlandse overheid geld over de balk wordt gesmeten (de al bij voorbaat financiële ramp Betuwelijn, de HSL, de vliegtuigjes voor de generaals -JSF-en een peperdure nieuwe ambassade in Berlijn) hebben wij alle recht, zelfs de plicht om dat wanbeleid aan de kaak te stellen, zeker wanneer diezelfde regering meent te moeten "bezuinigen" op noodzakelijke plaatsen (onderwijs, sociale zekerheid, gezondheidszorg, ouderen).

Ik wil beslist aannemen dat het elders in de wereld slechter is dan in Nederland, maar dat betekent niet dat we ons maar net zolang moeten laten uitkleden totdat wij ook op het laagst mogelijke niveau zijn aangekomen.

Geen opmerkingen: