woensdag 11 augustus 2004

Schijnheilig stelletje!

Het is toch wel een eigenaardig clubje, daar in Den Haag. Ze hebben hun mond vol van de zegeningen van een vrije markt en, inderdaad, wanneer de grootgraaiers zichzelf extra bonussen toebedelen, of wanneer de zogenaamde regeerders hun tractement (zij het op termijn) met enkele tientallen procenten verhogen, wordt hun geen strobreed in de weg gelegd.
Hetzelfde vrije markt-mechanisme constateren we bij verhogingen van huishuur of openbaar vervoer; en ook kunnen politici voor hun overbodige hobby-projecten (Betuwelijn, JSF) vrijmoedig blijven putten uit de met onze belastingcenten gevulde schatkist.

Het vreemde is echter dat, wanneer de vakbonden zich niet wensen te houden aan eerdere afspraken, NADAT de club van Balk en Zalm zich daaraan heeft onttrokken, De Geus ineens wél in wil grijpen in stijgingen van CAO-lonen. Het wordt tijd voor nieuwe verkiezingen, en een ingekorte WW-uitkering voor dit stelletje broddelaars!

Geen opmerkingen: