vrijdag 12 september 2014

Simpele "zielen" bij «Trouw», of medeplichtigen?

Volgens Trouw van gisteren, ("De wereld staat in brand, het Westen kijkt toe") zijn de westelijke landen machteloze of onwillige toeschouwers bij een aanschakeling van gewapende conflicten...

Dat is wel een héél erg simpele en misleidende beschrijving van wat er aan de hand is. In werkelijkheid is "het Westen" namelijk actief betrokken bij alle conflicten in de wereld.

Al Q'aida, die volgens de propagandamachine van de schurkenstaat VS zowat achter alle ellende staat is opgekweekt door het régime in Washington (zie o.a. BBC News, 18 september 2001) - weliswaar alleen met het doel om de "Russen" uit Afghanistan te verdrijven, maar de stomkoppen in Washington hadden er niet bij stil gestaan dat hun terroristische maatjes niet rustig hun wapentjes zouden inleveren en alle geleerde truukjes zouden vergeten zodra de Sovjet-troepen zich uit Afghanistan teruggetrokken hadden. Alle clubs die derhalve op een of andere manier te maken hebben met Al Q'aida, zijn dan ook niets anders dan de consequenties van de door de Verengde Staten geopende doos van Pandora.

Ofschoon de VS weliswaar niet blij (zeggen te) zijn met de activiteiten van Al Q'aida, maken ze daar toch maar al te graag misbruik van door allerlei problemen toe te schrijven aan die club, zelfs al is die beschuldiging volledig uit de lucht gegrepen (zoals in het geval van Sadam Hussein, die niet alleen geen massavernietigingswapens [meer] had, maar ook volstrekt niet wilde samenwerken met Al Q'aida). Op deze manier is het simpel om het simpele TV-publiek door de propaganda van Fox News, NOS Journaal e.d. te overtuigen van de noodzaak om militair in te grijpen.

De huidige ellende in Oekraïne bijv. is te wijten aan de belangen van het Westen in Oost-Europa, die er juist in bestaan om -ondanks alle beloften om na "de val van de muur" in 1989 de NAVO niet verder naar het oosten uit te breiden- wél steeds meer landen in de neoliberale invloedssfeer te trekken, enerzijds door hen in de EU op te nemen (en daardoor dus automatisch te betrekken bij de in het verdrag van Lissabon genoemde EU-strijdkrachten (die volgens hetzelfde verdrag nauw moeten samenwerken met de NAVO), maar ook hen direct in de NAVO op te nemen, waardoor Rusland steeds nauwer omsingeld wordt door de NAVO (het vreemdelingenlegioen van de VS).

Dat Rusland probeert de Russische belangen (en die van een grote Russische minderheid onder de Oekraïense bevolking) te behartigen is dus minstens even legitiem als de machtsspelletjes van de Verengde Staten.

Het gaat daarbij overigens niet alleen om het omsingelen van Rusland, maar ook om ordinaire kapitalistische belangen (aardolie in Iran en Irak, een pijpleiding in Afghanistan, schaliegas in Oekraïne) en het in bedwang houden van het Midden-Oosten in het algemeen door de tweede grootste schurkenstaat, Israel.

Overigens worden in het algemeen militaire conflicten op elke mogelijke manier gestimuleerd in het belang van de Verengdestaatse wapenindustrie (en die van andere landen, waaronder Nederland).

Wat Trouw stelt klopt derhalve wel niet op de manier zoals gesuggereerd wordt (namelijk dat het Westen toekijkt zonder een hand uit te steken om hulp te bieden), maar wel letterlijk, namelijk om erop te letten dat het allemaal wél zo gaat als de Kapitalistische Internationale wil...

Toegevoegd: zie het persbericht van 9 september van Stop Wapenhandel voor de directe (en actieve!) Nederlandse betrokkenheid bij die "wereld [die] in brand [staat]".

Geen opmerkingen: