vrijdag 29 mei 2020

Nieuwe diefstal uit onze zakken!

De Nederlandse vakbonden, de kapitalistische internationale (de zogenaamde 'werkgevers', in werkelijkheid de werkpikkers!) en het neoliberale kabinet in Den Haag zijn het praktisch eens over een nieuw "pensioenstelsel" voor Nederland, althans voor de Nederlandse arbeiders (de zogenaamde 'werknemers', maar in werkelijkheid de werkers, in de rol van loonslaven).

De Volkskrant gaf enkele dagen geleden (20 mei) een min of meer geruststellende toelichting bij dit pensioenstelsel, maar de feitelijke situatie is heel wat alarmerender!

Ook nu blijkt weer dat we niet bij de gelijkgeschakelde Nederlandse pers moeten zijn om goed voorgelicht te worden... Gelukkig is meer informatie nog wel te vinden, maar daar moet wel wat verder voor gezocht worden, zoals voor dit onderwerp bij Socialisme.Nuhttps://socialisme.nu/pensioenafbraak-mag-geen-hamerstuk-worden/, dat hieraan vandaag uitgebreid aandacht besteedt, waarbij overduidelijk blijkt dat de geruststellende informatie in de Volkskrant volstrekt misplaatst is!

In deze context zou ik graag nog willen verwijzen naar mijn artikel Is dit democratie, fraude, of gewoon misbruik maken van de domheid van het volk? van 2 juli 2010 - over de manier waarop de grootste Nederlandse vakbond, de FNV, vaststelt (bepaalt!) wat haar leden willen...

Geen opmerkingen: