maandag 17 januari 2022

Iedereen gelijk?

Gisteren hoorde ik dat een kennis van me beenmergkanker blijkt te hebben. Ze krijgt chemo, maar "een beenmergtransplantatie doen ze niet meer op haar leeftijd [71], dat vinden ze te duur" - aldus het bericht dat ik kreeg.

Ik vroeg me af of voor Hare Koninklijke Bea in een zelfde situatie een mergtransplantatie ook "te duur" zou zijn? Tenslotte staat duidelijk in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 


Of zou George Orwell toch gelijk hebben gehad in zijn Animal Farm, waarin de zeven geboden  waren vervangen door één enkel gebod:

Alle dieren zijn gelijk
maar sommige dieren zijn meer gelijk
dan anderen.

Geen opmerkingen: