dinsdag 12 februari 2002

Geen spiegel, paarse mensjes?

Pim Fortuyn wil, als hij het voor het zeggen heeft, proberen de grondwet te veranderen. Ineens valt een groot deel van de Nederlandse bevolking over hem heen.

Om misverstanden te voorkomen wil ik duidelijk aangeven dat ik geen fan van hem ben. Maar verder snap ik werkelijk niet waarom iedereen nu ineens over hem valt als hij het heeft over het veranderen van de Grondwet. Daarvoor bestaat immers een procedure. Hij heeft nergens gezegd dat hij die wijziging buiten die procedure om zou willen doorvoeren!

Bovendien komt het op zijn minst schijnheilig over, wanneer bijv. de vrijheid van godsdienst ook niet zo vanzelfsprekend is -voor (aspirant-)leden van het koninklijk huis- en anderzijds de vrijheid van godsdienst aangegrepen mag worden om mensen te discrimineren om hun geaardheid of om hun (vermeend) minderwaardige godsdienst.

De paarse mensen die zich zo tegen Fortuyn afzetten, zouden eens wat meer in de spiegel moeten kijken naar hun eigen inconsequenties: omdat ze niet in staat zijn de uitvoering van de Bijstandswet efficiënt te controleren, worden andere mensen gestraft die recht hebben op verstrekkingen in het kader van een heel andere wet (Algemene Kinderbijslagwet).

Paars geeft trouwens op meer punten blijk van kromme denkkronkels: er is geen geld voor het broodnodige verbeteren van gezondheidszorg, onderwijs en rampenbestrijding, maar wel voor een onnodige en overbodige Betuwelijn en (in elk geval nu nog: de huidige straaljagers zijn nog lang niet afgeschreven!) onnodige straaljagers.

Geen opmerkingen: