donderdag 14 februari 2002

Nederland een tomatenmonarchie?

• Veiligheidsvoorschriften (o.a. in Volendam) niet opgevolgd, gemeente weet ervan, maar doet niets.
• HBO-instellingen frauderen.
• Overheid verwaarloost spoorweg-infrastructuur, maar NS-directeur wordt ontslagen in plaats van verantwoordelijke minister.
• Bouw in strijd met bouwvergunning Van der Valk in Tiel was al in 1985 bekend en twee jaar later wordt gerapporteerd dat "strikt formeel (...) een serie strafbare feiten" aanwezig is, maar kennelijk is daar niets (of niet voldoende) tegen opgetreden, want in 2002 stort een deel van de parkeergarage in. Was trouwens Van der Valk niet ook die club die een aantal jaren geleden door middel van een schikking in feite een groot deel van zijn belasting werd kwijtgescholden?

Hoeveel is er nog meer toegedekt of in doofpotten verdwenen?

Het lijkt er steeds meer op dat Nederland hard op weg is ook een bananenrepubliek (tomatenmonarchie?) te worden...

Geen opmerkingen: