donderdag 26 september 2002

Respect volgens de LPF

Volgens Tweede Kamerlid van Ruiten (LPF) is de kern van het probleem dat jongeren geen respect voor ouderen wordt bijgebracht: "Dat begint al op de kleuterschool, waar tutoyeren gewoon is". Onderwijskrachten voeden volgens hem niet op, maar houden zich alleen bezig met het overdragen van kennis. (Metro)

Ik weet niet waar Tweede-Kamerlid Van Ruiten (LPF) zijn opvoedkundige kennis vandaan heeft, maar ik betwijfel eerlijk gezegd of hij er allemaal veel van begrepen heeft. Hij concludeert kennelijk dat bij jongeren het gebrek aan respect voor ouderen zijn oorsprong heeft op de kleuterschool, "waar tutoyeren gewoon is". In (o.a.) Engelstalige landen wordt iedereen noodgedwongen getutoyeerd (uitgezonderd God), omdat er simpelweg geen aparte U- en jij-vormen bestaan voor het persoonlijk voornaamwoord in de tweede persoon. Hebben daarom Engelstaligen minder respect voor ouderen dan bijv. Frans- of Duitstaligen, waar dat onderscheid wél duidelijk gemaakt wordt?

Geen opmerkingen: