vrijdag 22 oktober 2004

Et tu, Nederland! (Ook gij, Nederland!)

Briefschrijver A. Krielen verwijst in de Metro naar Cuba en Noord-Korea, waar de overheid bepaalt "waar mensen wel/niet hun zelf verdiende geld aan uitgeven". Hij ziet dit echter toch iets te simpel.

Ook in zogenaamd democratische landen als Nederland is dat namelijk het geval. Ook de inwoners van Nederland worden gedwongen hun -steeds zuurder- zelf verdiende geld uit te geven aan hogere huren, OZB, ziekenfonds- of ziektekostenpremie, gemeentetarieven, openbaar vervoer, prijzen in de winkels (anders dan in andere landen had de Nederlandse regering geen maatregelen genomen om te voorkomen dat de winkelprijzen onevenredig verhoogd zouden worden bij de invoering van de Euro).

Intussen blijft diezelfde regering zelf maar doorgaan "haar" NIET zelf verdiende geld (ons geld!) in bodemloze putten te storten voor nodeloze projecten (Betuwelijn, HSL, straaljagertjes) en natuurlijk aan hun eigen salarisverhoging - al laten ze dat dan (om ons te laten denken dat ze het niet uit eigenbelang gedaan hebben) pas ingaan na de volgende verkiezingen. Als je dus de komende jaren ziet dat dit kabinet zijn uiterste best doet om toch maar zo veilig mogelijk de volgende verkiezingen in te gaan (beloften van hoger inkomen en lagere lasten, bijv. - let vooral op wat er in 2006 gebeurt), dan is dat alleen omdat de kabinetsleden die verhoging toch zelf ook wel erg graag in hun zak willen steken.

Intussen vindt diezelfde regering ook dat wij voor hetzelfde loon langer zouden moeten werken: zowel meer uren per week als tot een hogere leeftijd. En dat terwijl ons loon niet eens fatsoenlijk gecorrigeerd wordt voor de inflatie, die volgens Zalm dan wel minimaal is, maar wiens beweringen ik volstrekt niet vertrouw. Hij beweerde een tijdje geleden ook dat de prijzen na de invoering van de Euro maar nauwelijks waren gestegen. Wij weten wel beter!

Ik wil niet zeggen dat het in Cuba en Noord-Korea geweldig is, maar het is van de andere kant wel héél erg gemakkelijk om steeds maar te wijzen naar andere landen, waar het slechter is dan in Nederland. Aan de situatie daar kunnen wij niets veranderen, laten we daarom proberen Nederland weer een beetje in de goede richting te krijgen! Als we dat niet doen, zitten we hier binnenkort ook in een Derde Wereld-land. Het welzijnspeil in Nederland is de laatste jaren driftig aan het zakken in vergelijking met andere EU-landen!

Geen opmerkingen: