zondag 21 juni 2009

Hebben Obama's maatregelen tegen nieuwe crises zin?

Met grote trom wordt nu bekendgemaakt dat Obama nieuwe kredietcrises wil voorkomen door de Federal Reserve, de Verenigdestaatse centrale bank, toezicht te laten houden op de grote banken. (de Volkskrant, 17 juni 2009)

Dat is echter net zo zinvol als anti-rookmaatregelen aan rokers (of aan de tabaksindustrie) over te laten.

De naam Federal Reserve (ook bekend als 'Fed') klinkt weliswaar erg degelijk en erg officieel, maar de 'Fed' is geen eigendom van de staat, maar van een aantal grote banken. Het is een beetje moeilijk te vinden, maar op de website van de Federal Reserve Bank of Dallas is te vinden dat "it is set up as a private corporation and member banks hold its stock" [hij -de Federal Reserve Bank- is opgezet als een privé onderneming, waarvan de lidbanken de aandeelhouders zijn].

Het komt er dus op neer dat de banken moeten gaan controleren of de banken geen dingen doen die tot crises kunnen leiden. Dat werkt net zo goed als de verkeersveiligheid overlaten aan de verkeersdeelnemers, niet dus!

Geen opmerkingen: