zondag 21 juni 2009

Schijnheilige katholieke kerk

De Spaanse bisschoppen chanteren katholieke parlementsleden om een wetsvoorstel af te wijzen waardoor het minder moeilijk moet worden om abortus te laten plegen (de Volkskrant, 18 juni 2009), waarbij zelfs wordt gedreigd met excommunicatie van artsen die abortus plegen (El Periódico Mediterráneo van 19 juni).

Dit is dus het standpunt van dezelfde club die niet verder komt dan wat slap geleuter over vrede en daardoor impliciet toestaat dat grote delen van de wereld worden uitgebuit door het kapitalisme, die wél wil dat er aan de lopende band kinderen op de wereld worden gezet, maar nauwelijks woorden vuilmaakt om te voorkomen dat wél geboren kinderen een langzame hongerdood sterven. Dezelfde club die het wel zegt erg te vinden dat kinderen worden misbruikt door priesters, maar er dan dan desondanks voor zorgt dat die kindermisbruikers niet vervolgd kunnen worden door hen (in de Verenigde Staten; zie o.a. NRC/Handelsblad van 13 oktober 2005) over te plaatsen of door hun namen (onlangs in Ierland, zie de Volkskrant van 21 mei 2009) uit een rapport te verwijderen.

De bisschoppen hebben het over een 'giftige bron van immoraliteit en onrecht, waarvan de hele tekst [van het wetsontwerp] is doordrenkt'. Bij 'immoraliteit en onrecht' denk ik eerder aan de houding van de laatste ruim duizend jaar van de katholieke kerk, die nog steeds meent aan de hand van een oud sprookjesboek de hele wereld naar haar hand te mogen zetten, die meende mensen te mogen vermoorden omdat ze het niet eens waren met de Roomse ideeën over het christendom, die slavernij gerechtvaardigd oordeelden, omdat negers een minderwaardig soort mensen waren (die ook nog eens heidenen waren) en die cynisch genoeg was om na 1945 Duitse oorlogsmisdadigers te helpen hun meer dan verdiende straf te ontlopen door hen naar Latijns-Amerika te smokkelen.


Het verschil zit waarschijnlijk in het feit dat de bevruchte eicellen zich niet kunnen beschermen ("seres indefensos", zie ABC van 19 juni). De moslims ten tijde van de kruistochten, de 'ketters' ten tijde van de inquisitie en de 'slaven' nog maar enkele eeuwen geleden konden zich immers wel verdedigen, zij het met hun blote handen tegen een gewapende overmacht - daarom hoefden ze dus door de kerk niet meer beschermd te worden...

Geen opmerkingen: