dinsdag 10 juli 2012

Over oplichterij...

Het is toch maar geweldig dat er in Nederland mensen rondlopen die bezorgd zijn over ons welzijn en onze gezondheid. Neem nu bijv. "minister" Edith Schippers, die maatregelen wil nemen tegen homeopathische medicijnen. Let wel, deze persoon heeft zitting in de doorgespoelde "regering Rutte" (lees: régime Wilders), die ervoor zorgde dat de gezondheidszorg voor mensen nog onbetaalbaarder wordt dan de diverse Balkenbendes al geregeld hadden, zodat er van de zorg voor o.a. gehandicapten en ouderen niet veel meer overblijft dan herinneringen aan hoe het vroeger was in Nederland toen "sociale zekerheid" meer was dan een willekeurige combinatie van woorden.

Homeopathische middelen mogen volgens Edith pas als geneesmiddel mogen worden verkocht als de werkzaamheid wetenschappelijk bewezen is. En dat "wetenschappelijk" moet natuurlijk vastgesteld worden volgens de normen van de farmaceutische industrie. Dat is net zoiets als het vlees in slagerijen laten keuren volgens door de Keurslager vastgestelde regels. [Voor de goede orde: ik heb geen kritiek op de Keurslager - ik had evengoed C&A het algemene kledingaanbod kunnen laten keuren.]

En zo werden we afgelopen zaterdag (de Volkskrant - 5 juli 2012) nog "verblijd" met het gekwaak van een oud-voorzitter van de "Vereniging tegen de Kwakzalverij", die vond dat Edith S. een standbeeld zou verdienen, want "de portemonnee en de gezondheid van de burger zijn [...] zeer [...] gediend" met haar plannetjes.

En ook Trouw liet zich gisteren weer van zijn beste kant zien met een artikel van ene Asha ten Broeke, die meent te kunnen aantonen dat homeopathie "geen onschuldige tovenarij [is] maar eerder oplichting". Asha heeft vroeger (licht ze toe) wel eens geprobeerd uit te leggen dat er in homeopathische middelen "geen molecuul werkzame stof" zit. Als dat zo is, dan is dat inderdaad een heel verschil met nogal wat middelen uit de farmaceutische industrie, die zoveel werkzame moleculen en stoffen bevatten, dat patiënten soms dood gaan door de bijwerkingen.

Asha illustreert haar bewering ook nog met een voorbeeld. Veel mensen zouden zich na gebruik van een homeopathische middel beter voelen. Dat komt dan niet door dat homeopathische middel -zegt zij-, maar gewoon omdat "je sowieso langzaam beter wordt". Zwakke opmerking, Asha-tje: Diezelfde redenering kan ook gebruikt worden voor "echte" medicijnen...

Gezien het einde van haar stookverhaal gaat het haar kennelijk niet eens om het gebruik van tovermiddeltjes, maar omdat "VSM en kornuiten" miljoenen zouden verdienen, waardoor het dus "oplichting" wordt. Let wel, ze zegt niet dat "VSM en kornuiten" miljoenen verdienen, ze suggereert het alleen, waardoor haar artikel ook nog eens op een misselijke manier suggestief is.

En trouwens, laten we het eens over èchte oplichting hebben.

Wanneer wordt er eens opgetreden tegen de wereldwijde oplichting van allerlei christelijke en andere secten? Deze beloven het eeuwige leven (dat gepaard moet gaan met een onbeschrijflijk geluk), maar verlangen daarvoor wel door de leden grof onderhouden te worden. Kijk maar eens naar de kapitalen die besteed worden aan hun kerkgebouwen, tempels of wat dan ook; naar de kostbare reizen van het opperhoofd van de Roomse bende van kinderverkrachters; of de boeddhistische monniken, die zich laten onderhouden door de arme Tibetaanse bevolking en zelf geen poot uitsteken... [Ja, ik weet dat het boeddhisme niet echt een godsdienst is, maar het gedrag van de leidslieden is niet echt anders.] 
En waarop zijn die beloften van een gelukkig eeuwig leven gebaseerd? Waar zijn de bewijzen voor de werkzaamheid van die heilsboodschap? Die worden bijv. door de managers van de christelijke BV's geïnterpreteerd uit het oudste sprookjesboek van de wereld, dat zogenaamd door god geschreven zou zijn, want dat heeft de schrijver zelf opgepend. En die enge clubs hebben in sommige landen dan ook nog eens recht op belastingvrijstelling, het bezit van de Vaticaanse staat (een cadeautje van Mussolini), of een bijdrage van de belastingbetalers (zoals de Kirchensteuer in Duitsland). Over oplichting gesproken!

Maar daar horen we mevrouw Schippers, of de kwakende kwakzalverij-bestrijders niet over. Nee, want de vrijheid van godsdienst is grondwettelijk gewaarborgd. 
Men houde mij ten goede, ik ontzeg niemand het recht om in een god, een heilige boom, of gezegend modderwater te geloven, en dat recht respecteer ik ook.
Het gaat echter te ver om dan maar meteen ook organisaties het recht te geven om de gelovigen (wereldwijd!) te manipuleren, kaal te plukken en te misbruiken; of niet-gelovigen te dwingen zich aan de christelijke of wat dan ook regeltjes te houden, door bijv. "vloeken" strafbaar te stellen, door homosexuelen te beledigen of te mishandelen, door dictators te steunen (denk aan Mussolini, Hitler, Franco, Pinochet), abortus of euthanasie te verbieden, terwijl de zorg voor gehandicapte of ongewenste kinderen, voor mensen die hun ziekte niet meer kunnen dragen, tegenwoordig alleen nog maar toegankelijk is voor de rijksten...

Doe daar eens iets aan, mevrouwtje Schippers, dán kun je rekenen op een bijdrage mijnerzijds voor een standbeeld, maar niet voor het schijnheilige gezeur over homeopathie.

1 opmerking:

Chow, Edith zei

het licht en de tovenarij

Laat ik starten met te zeggen dat Asha ten Broeke iemand is die kolommen schrijft ('columns' in mijn geboortetaal) en zo begint haar 'artikeltje' ook, met het woord 'COLUMN', waar bij andere artikelen 'AMSTERDAM' of een andere plaatsnaam vermeld wordt - dat doet er weinig toe, want veel lezers slaan zo'n gekapitaliseerd woord gewoon over, als in 'het zal wel' - helaas hoeven kolomschrijvers nog minder dan andere, 'echte', verslaggevers erop te letten of wat ze schrijven wel ergens op slaat - kolomkalkers doen niet aan waarheidsvinding, hoeven geen hoor-en-wederhoor toe te passen, maar kunnen volstaan met het ventileren van hun eigen mening, ook al is die nergens anders op gebaseerd dan op een jeukende onderbuik, en dat verhaal moet liefst zo sappig mogelijk zijn, want dat verkoopt kranten ...

Wat Asha ten Broeke in feite schrijft, is dat homeopathie géén tovenarij is, het zou eerder oplichting zijn dan dat, maar ook oplichting kan ze het niet noemen, ze suggeréért het alleen maar - en dat doet ze door zichzelf heel openlijk te beschuldigen van kwakzalverij en het voorliegen van mensen over de werkzaamheid van haar produkten (ze tovert "heel wat af met anti-pijnpleisters en bodylotion die figureert als magische 'anti-koortszalf' ", maar daar is ze moeder voor, en moeders mogen zowat alles) ...

Eerlijk gezegd begrijp ik niet zo goed het verband tussen Asha's kwakzalverij en homeopathie, ondanks het zwakzinnige verband dat mevrouw in haar kolom aanbrengt tussen een natuurlijk genezingsproces en het eventueel slikken van homeopathische middelen - maar goed, ik hoef dat ook niet te begrijpen, als de krantelezer er maar intrapt dat zo'n verband er onlosmakelijk wél is ... want als de lezer zo'n suggestie aksepteert, dan is het bijna logisch dat parallelle vergelijkingen met Asha in de hoofdrol ook zonder kritiek geslikt worden, en daar ging het nu juist om ... Asha kwakzalft erop los, liegt daarbij ongegeneerd voor, maar verdient daarmee helaas geen miljoenen, terwijl "VSM en kornuiten" ...

Wie de vorige zin niet aanvulde met "dat wel doen", heeft weinig van logika begrepen ...

Asha schreef zelf: "Het verschil tussen mijn huis-, tuin- en keukenkwakzalverij en fabrikanten van homeopathische middelen is dat ik geen miljoenen verdien met het voorliegen van mensen over de werkzaamheid van mijn producten." Dan haalt ze even adem, terwijl iedereen invult dat de fabrikanten hun zakken vullen met onnoemelijk veel geld door het verkopen van leugens en kwakzalversprodukten, en vervolgt dan met: "Daarmee overschrijden VSM en kornuiten de grens tussen gezonde tovenarij en oplichting." ...

Als de lezer niet die zin met het zakkenvullen tussengevoegd heeft, slaat het woord "daarmee" als begin van de laatste zin hierboven nergens op. Hier is geen sprake van suggéstie, maar van een beschúldiging (van oplichting) aan het adres van een fabrikantengroep waarvan "VSM" de aan- of woordvoerder is, volgens Asha tenminste ...
Hoewel het taalgebruik een andere uitleg uitsluit, zal Asha niet aangeklaagd (laat staan veroordeeld) worden wegens laster, want juridisch is zoiets pas waar als het er letterlijk staat of als de bedoeling onomstotelijk bewezen kan worden - mocht Asha om een of andere (door mij niet bedachte) reden tóch zich voor een rechter moeten vrijpleiten wegens laster, dan vermoed ik dat ze heel laf zich zal verschuilen achter een omschrijving in de trant van "maar zo heb ik het helemaal niet bedoeld" ...

Chow, Edith