zondag 15 juli 2012

Zaagmeelkop of wolf in schaapskleren?

Job Cohen, de mislukte PvdA-fractievoorzitter in het régime Wilders (de zogenaamde Regering Rutte), heeft nu weer een nieuw plannetje bedacht.

In verband met het volgende is het goed eraan te herinneren dat deze zelfde Cohen vóór de verkiezingen van 2010 te kennen gaf te streven naar een "zo progressief mogelijk kabinet", maar daarna weigerde te spreken met de enige nog als progressief te kenmerken parlementaire partij in Nederland, de SP (zie o.a. mijn artikel Nog meer electorale contractbreuk van 1 juli 2010).

Deze onbetrouwbare man vindt, dat de "linkse politieke partijen [...] één grote progressieve volkspartij [moeten] vormen" (zie NRC van gisteren). Is deze man werkelijk zó kort van memorie dat hij is vergeten wat er gebeurde toen de twee linkse partijen PSP en CPN, en twee sociale christelijke partijen PPR en EVP zich in 1990 samenvoegden tot GroenLinks, welke partij intussen verworden is tot een neoliberale club, die noch links noch groen is?

Of zijn hem enkele leuke commisariaten aangeboden bij geprivatiseerde nutsbedrijven als hij erin slaagt de SP vleugellam te maken? Het zal beslist niet zijn bedoeling zijn dat die "progressieve volkspartij" uit zal gaan van SP-ideeën, wat op grond van de huidige opiniepeilingen alleszins terecht zal zijn. Nee, Cohen zal vooral (de opdracht gekregen hebben te?) proberen een "volkspartij" te creëren die net zo progressief is als de VVD liberaal is (niet dus).

Wat mij betreft mag hij de PvdA en GroenLinks rustig samenvoegen, en misschien ook nog D66 annexeren, die door sommige slecht geïnformeerden krantenkoppenlezers nog steeds beschouwd wordt als links-liberaal (of andere taalkundige verzinsels).

Dit Coheniaanse verzinsel is uiteraard dezelfde noodsprong als die van de KVP, die steeds meer stemmen verloor en zich toen in 1980 maar met de kleinere AR(P) en CHU samenvoegde tot het CDA.

De enige juiste optie zou zijn dat de PvdA (waarvan alleen het woordgebruik af en toe nog doet denken aan het socialistische en sociaal-democratische SDAP- en PvdA-verleden) zichzelf op zou heffen en als laatste goede daad haar kiezers daarbij oproept om voortaan bij verkiezingen hun stemmen uit te brengen op de SP.

1 opmerking:

Willem Wejes zei

Ik heb de indruk dat het woord "progressief" ondertussen de status van "woord met de vaakst verdraaide betekenis" kan krijgen.

Ik zag het bericht / de oproep van Cohen, en dacht: "dit is de laatste stuiptrekking van de PvdA"; ook herinnerde ik
me de laatste TV-spotjes om hem te promoten, in die spotjes vertelde hij min of meer zijn CV, waarbij ik
dacht: beschouwt hij de TV als sollicitatie-medium? Over de agenda van de PvdA vertelde hij niets (zo ver mijn geheugen reikt).

Ik herinner me de, door Koot en Bie gespeelde, verontwaardigde socialisten die de socialistische gedachte van de PvdA
verkwanseld zagen want, godverdegodver: "de ideologische veren moesten afgeschud worden".
De PvdA heeft zichzelf overbodig gemaakt.

Kok, Bos en consorten hebben riante baantjes, en Cohen zal wel in die traditie meegaan.
Vermoedelijk bij de overheid, want ik kan me niet voorstellen dat het bedrijfsleven iemand met zo een reputatie kan gebruiken. Hij zou bijvoorbeeld hoogleraar interculturele betrekkingen kunnen worden (ik verzin maar wat).
Hij was al eerder hoogleraar, dus dat moet kunnen. Hij is tenslotte niet dom.

Wat ik niet begrijp, is dat nog zovelen bang zijn om SP te kiezen, want heel simpel gezegd: je weet hoe de boel nu verklooid is door het (neo?)liberale denken. De SP kan, als die de grootste wordt, het nauwelijks slechter maken dan het is. En als ze het niet blijken te kunnen, dan kiezen we daarna toch weer een ander?

groet,
Willem Wejes.