maandag 11 februari 2013

Jammer, jammer, jammer: Paus treedt af...

Alom wordt in de pers melding gemaakt van het aftreden van Paus Maledictus XVI (ook wel bijgenaamd Paus Rat of Paus Nazi-nger), officieel om gezondheidsredenen. Dat zou best zo kunnen zijn (die gezondheidsredenen), maar het zou ook wel eens kunnen zijn dat het management van de N.V. Vaticaan eindelijk tot de conclusie gekomen is dat de opperdictator van het RK Bijgeloof slecht is voor de klantenbinding. Dankzij zijn enge uitspraken over homosexualiteit, zijn betrokkenheid bij de RK kindermishandeling e.d. waren er steeds meer mensen die zich eindelijk afmeldden voor deze enge secte.

Het is te hopen dat zijn opvolger minstens even eng is als Ratzinger, want het zou zomaar kunnen dat er iemand wordt aangewezen die een sociaal vocabulaire bezigt (net zoals Samsom van de neoliberale PVVDa, die spreekt in socialistisch klinkende woorden) en dan zullen -vrees ik- veel mensen denken dat het RK bijgeloof op zich niet slecht is, maar dat alleen Maledictus XVI slecht was (waarbij ze gemakshalve vergeten dat bijna al zijn voorgangers even eng waren, en de minder slechte waren alleen maar paus gemaakt om even een goede indruk te maken)...

Geen opmerkingen: