donderdag 10 juli 2014

Foebbal... en de monarchie

Het was bar rustig op straat gisteravond...

Vanochtend begreep ik waarom: "Nederland" had bij het foebballen verloren van "Argentinië" (de Volkskrant vandaag). "Oranje" heeft weer eens verloren.

Jammer, van de ene kant, want met de vooroordelen die in foebballand nog steeds heersen jegens Duitsland, zou het verdiend zijn als "Nederland" verloren had van "Duitsland".

Van de andere kant is het ook wel symbolisch dat "Nederland" deze keer verloren heeft van "Argentinië".

Tenslotte worden in Argentinië (anders dan bijvoorbeeld in Spanje en Nederland) oorlogsmisdadigers wél vervolgd.

In Spanje wist het post-fascistische régime van Mariano Rajoy niet hoe hals-over-kop de zeer onverwacht afgetreden koning Juan Carlos vrijgesteld kon worden voor de gebruikelijke rechtsvervolging voor misdadigers (Público, 21 juni 2014).

Ook in Nederland is het geen enkel probleem wanneer de hoogste functionaris (van het andere "Oranje") met een rotgang zijn vege lijf probeert te redden, zonder rekening te houden met de (grond)wettelijke procedures. Dat was het geval met stadhouder Willem V, die met zijn zoon (die tot 1815 als "stadhouder Willem VI" bekend stond na het overlijden van Willem V in 1806) in 1795 naar Engeland vluchtte uit angst voor Napoleon. Deze "Willem VI" probeerde op alle mogelijke manieren zijn eigen belangen te behartigen, waarbij hij er zich niet voor schaamde om zich op alle mogelijke manieren bij Napoleon (en andere staatshoofden) binnen te slijmen. Desondanks werd hij -op ondemocratische wijze- in Nederland verwelkomd als koning Willem I (zij het met krachtige "steun" van het Congres van Wenen)..

Ook zijn (formele) verre afstammeling, koningin Wilhelmina, schrok er niet voor terug om op 13 mei 1940 stiekem en op ongrondwettelijke wijze naar Engeland te vluchten, om haar vege lijf te redden. (Zie Herstel de Republiek, 8 juli 2014). Dat zij daarbij automatisch haar kroon aan de wilgen hing en Nederland in feite cadeau gaf aan Hitler, leidde er niet toe dat Nederland in 1945 weer een republiek werd... Dat verhinderde zelfs niet dat zij na de "bevrijding" weer als koningin verwelkomd werd en dat haar afstammelingen (zij het in vrouwelijke lijn) gewoon door konden gaan met het naar willekeur uitbuiten van de Nederlandse bevolking.

Waarom ook niet? Kennelijk vindt een meerderheid van de Nederlandse bevolking het ook in orde dat zij wordt uitgeperst door een middeleeuwse traditie van "bij de gratie kots" aan de touwtjes trekkende "élite". Want waarom is er anders in Nederland niet, zoals in Spanje na het aftreden van Juan Carlos, een brede volksbeweging opgestaan, die de herinvoering van de wettelijke republiek eiste? Een republiek die tenslotte was beëindigd door de staatsgreep van de latere dictator Franco, die op 22 november 1957 Juan Carlos belastte met de herinvoering van de monarchie (YouTube), die beëindigd was toen koning Alfonso XIII in 1931 Spanje verliet, overigens zonder formeel af te treden!

Hoelang nog voordat het Nederlandse volk wakker schrikt? Hoeveel verder moeten wij uitgeperst worden door een kapitalistische bende, die hand in hand optrekt met het ene "Oranje" en het andere "Oranje" gebruikt om ons te vervullen van chauvinistische trots om onze "sport"-prestaties?

Geen opmerkingen: