dinsdag 27 april 2021

Geert Wilders heeft soms heel veel gelijk!

 Naar aanleiding van de door het demissionaire régime Rutte III openbaar gemaakte (samengevatte!) notulen van de ministerraad uit 2019 (ongetwijfeld met een heleboel zwartgemaakte stukken tekst) van oude vergaderingen over de door de belastingdienst georganiseerde kindertoeslagfraude, gaf Wilders een duidelijk oordeel over de Rutte-mafia: een corrupte bende! (zie Het Parool van gisteravond). Lilian Marijnissen vond het vreselijk om te constateren dat de ministers meer aandacht hadden voor het dichthouden van de "doofpot" dan met het oplossen van de "ellende van de gedupeerde ouders".

En uiteraard moet de boodschapper gestraft worden, en niet het gespuis dat ons al jaren belazerd heeft (zie daarover RTL-Nieuws van gisteren).

En intussen gaat het demissionaire régime gewoon door met het belazeren van de Nederlandse bevolking en met onze gezondheid ondergeschikt te maken aan de geheime agenda van de mafia van VVD & Co. Zo probeert schoenpoetser De Jonge ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen ingeënt worden met het AstraZeneca-vaccin, waarbij gemakshalve verwezen wordt naar de o.a. door het EMA gebruikte en herhaalde leugenachtige en schijnheilige drogredenering dat de voordelen van een AstraZeneca-vaccinatie opwegen tegen de nadelen (zie Nu.Nl van gisteren). Hoezo voordelen en nadelen? Vergeleken waarmee? Inderdaad, bij toediening van het AZ-vaccin in vergelijking met géén injectie klopt die opmerking, maar vergeleken met injectie van bijv. het Pfizer-vaccin klopt dat beslist niet. Zie hierover bijv. mijn artikel Wel of niet doorgaan met het AstraZeneca-vaccin? van 18 maart dit jaar. Sedert de laatste weken is trouwens ook regelmatig leugenachtig verklaard dat het AZ-vaccin "veilig en efficiënt" zou zijn - ook dat is erg betrekkelijk en in absolute zin onjuist. 

Helaas is sinds de jaren 1960 (vanaf de invoering van het Mammoet-stelsel) het onderwijs in Nederland dusdanig verslechterd dat de Nederlandse bevolking nog slechts onderwezen wordt over hoe men zo veel mogelijk geld kan binnenharken (en uitgeven, uiteraard, ten bate van de consumistische grootgraaiers) en zeker niet hoe men zelf kan nadenken, waardoor de grote meerderheid van de bevolking de bijgekleurde en gecensureerde informatie van met name het NOS-Journaal van het NPO (Nederlandse Propaganda-Orgaan) zonder nadenken tot zich neemt als "het" nieuws. 

Het zou me niet verwonderen wanneer, zodra dat technisch mogelijk is, in Nederland en elders in de "beschaafde" wereld het onderwijs zal worden ingericht zoals in de roman Brave New World van Aldous Huxley.
Ook lijkt het me niet uitgesloten dat het steeds beter overkomt om trots te bekennen niet na te denken - zoals in de roman H2O van Irving Belateche, waarin het verdacht was om op de hoogte te zijn van wetenschappelijke zaken en waarin 'gestudeerde' mensen het risico lopen mishandeld te worden door de leeghoofdige massa (vergelijk dit met de acties tegen GGD-teststraten en tegen 5G-zendmasten).
En degenen die misschien nog wel wat kunnen nadenken hebben daar simpelweg geen tijd (en/of belangstelling) voor, omdat zij elk beschikbaar moment menen te moeten besteden aan de talloze Nederlands(talig)e TV-zenders met hun kamerbrede reclameblokken, met tussendoor stukjes film en TV-series. Of natuurlijk aan de vele dagelijkse 'sport'-uitzendingen - in het kader van het al in de Romeinse tijd bedachte principe van 'brood en spelen'.
Nog afgezien van de mensen die zo diep in de neoliberale armoede zijn verzonken dat ze geen energie hebben om zich nog met iets anders bezig te houden dan met de dagelijkse strijd om het bestaan.

Geen opmerkingen: