maandag 7 maart 2022

Wie vindt Nederland nu nog democratisch?

Het is natuurlijk al gestoord dat aartsleugenaar Mark Rutte van de corruptiegevoelige partij VVD nu al voor de vierde keer aan het hoofd staat van de Haagse Bluffers, die het vooral druk hebben met het behartigen van de belangen van de grootgraaiers (denk aan de 8 miljard "Corona-steun voor de aandeelhouders van de KLM) én met het blind uitvoeren van de wensen van Big Brother in de VS. Hij heeft dan wel beloofd dat er een nieuwe bestuurlijke stijl zal toegepast worden, maar met zijn beperkte actieve herinneringen weet hij niet eens wat de oude bestuurlijke stijl was. Zo heeft hij ons al jaren hogere inkomsten beloofd, terwijl we nog steeds elke keer verder achteruit gaan...

Het is ook de laatste jaren regelmatig voorgekomen dat 'overheden' gegevens bewaren die ze niet mogen bewaren. En wie herinnert zich niet de Belastingdienst die op grond van diverse gegevens meende te kunnen constateren wie er fraudeerde met toeslagen: vooral de Belastingdienst dus...

Nu meldt de Volkskrant vandaag dat er een (nog geheim, maar gedeeltelijk door de Volkskrant ingezien) wetsvoorstel bestaat, waarvan het de bedoeling is dat de AIVD en de MIVD (de Nederlandse spionagediensten) ons nog verder, ook (uiteraard denk ik dan) zonder rechterlijke machtiging, mogen bespioneren.
De foto bij het artikel toont ons de blij grijnzende directeur van de MIVD, die duidelijk in zijn nopjes is...

Een van de onderdelen van de nieuwe plannen is "geautomatiseerde data-analyse (GDA)", zonder toetsing van de toezichtscommissie. Ja, dat hebben we al eerder gezien, geautomatiseerde data-analyse, was dat niet bij dat toeslagenschandaal van de Belastingdienst?

De Nederlandse roverheid is doorgaans, bij manier van spreken, nog Europeser dan de Europese Commissie, maar als er gespioneerd moet worden, walst ze gemakshalve dwars over "recente uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens" heen.

Geen opmerkingen: