vrijdag 1 juli 2022

Scheefwoonboete... / Multa por vivir desequilibrado...

10 Weetjes over de scheve toren van Pisa - Alletop10lijstjes

Volgens het Brabants Dagblad van vandaag verdient 9% van de Brabanders eigenlijk te veel voor het huis dat ze huren, dus vallen ze onder het verzonnen begrip "scheefwoners", zodat ze ofwel moeten verhuizen naar een duurdere woning, ofwel geconfronteerd worden met een huurverhoging.

Het probleem is dat er in Nederland wel huizen gebouwd worden voor mensen die veel geld vangen (van "verdienen" is vaak geen sprake), maar niet voor mensen met lage inkomens, zodat de "scheefwoners" geconfronteerd worden met het alternatief: een huurverhoging, waardoor ze meer geld moeten betalen voor een woning die de verhoogde huur niet rechtvaardigt.

Dit is dus onrechtvaardig, zeker in acht genomen dat "onze" koning, zijn gezin en zijn moeder verschillende woningen "bewonen" en daar geen cent voor betalen!

Misschien is het duidelijker als je je voorstelt dat je een fiets koopt en daarvoor de prijs van een Mercedes moet betalen omdat je je die zou kunnen permitteren op grond van je inkomen.

 ******************

Según el Brabants Dagblad de hoy, el 9% de los habitantes [de la provincia] del Brabante ganan demasiado para la casa que alquilan, por lo que entran en el término inventado de "vivir desequilibrados", de modo que tienen que mudarse a una casa más cara o se ven enfrentados a un aumento del alquiler.

El problema es que, en los Países Bajos, se construyen casas  para personas que ganan mucho dinero (a menudo sin que lo merecen), pero no para personas con bajos ingresos, por lo que los "desequilibrados" se enfrentan a la alternativa: un aumento del alquiler, lo que significa que tienen que pagar más alquiler por una casa que no justifica tal aumento.

¡Eso por consiguiente es injusto, sobre todo teniendo en cuenta que "nuestro" Rey, su familia y su madre ocupan varios palacios sin pagar un céntimo por ello!

Tal vez esté más claro si se te imaginas que quieres comprar una bicicleta y te cobran el precio de un Mercedes porque te lo podrías permitir en función de tus ingresos.

Geen opmerkingen: