dinsdag 13 december 2022

Heeft god het gehad met zijn schapen?

 'Vroeger' werd door pastoors wel eens geschermd met het evangelie van Mattheüs (6:25 e.v.), wanneer mensen zeiden dat ze zich niet meer kinderen konden permitteren op grond van de kosten.Daarbij werd de evangelist Mattheüs aangehaald die stelde dat god voor het nodige zou zorgen (vers 26: "Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt dezelve [...], enz."

Helaas heeft god het kennelijk niet nodig gevonden de (2) kerken (en andere ruimtes) van de Emmaüsgemeente in Bodegraven te voorzien van het nodige, want de Ontmoetings- en de Lutherkerk gaan deze winter dicht, omdat ze geen geld hebben voor de extra energiekosten (€ 40.000,=), nadat het oude contract is afgelopen. De gelovigen moeten zich nu behelpen in de Dorpskerk... (Algemeen Dagblad, 12 december).

Of zou god vinden dat drie kerken te veel van het goede is? Dat hij het overdreven vindt om drie kerken te exploiteren voor zo'n 20.000 inwoners? Het aantal praktiserende gelovigen is me niet bekend...

Geen opmerkingen: