vrijdag 3 maart 2023

Maar wie is toch die God - en dat 'uitverkoren volk'?

 Enkele dagen geleden is weer eens een Palestijns dorp aangevallen en verwoest door Israëlische (Joodse) kolonisten. Terecht spreekt de NRC van gisteren over een pogrom

Het interesseert kennelijk geen mens (en geen enkele westerse regering) dat Israel gewoon doorgaat met het uitroeien van de Palestijnse bevolking, die eeuwen lang in het land Palestina  (zie het kaartje uit de Bijbelse Encyclopædie uit 1950)  gewoond heeft, totdat "joden" vanaf 1946 (met een beroep op de Britse "Balfour-verklaring" uit 1917) begonnen met de uitroeiing van de Palestijnse inwoners. In 1948 werd de staat Israel uitgeroepen, evenwel zonder dat daarbij grenzen vastgesteld werden, zodat bij voorbaat gebiedsuitbreidingen gelegitimeerd zouden zijn. Die Israelische staat was zogenaamd nodig om te voorkomen dat de joden, zoals in de Tweede Wereldoorlog, gediscrimineerd en uitgemoord werden - en daarvoor is het kennelijk gerechtvaardigd om andere mensen uit te roeien.

En dat met een beroep op het oudste sprookjesboek, de Bijbel, volgens welk de god van de joden en christenen aan de joden (die zich daardoor de naam 'uitverkoren volk' aangemeten hebben) het land Israel beloofd zou hebben. Sterker nog, in diezelfde Bijbel staan in het boek Deteronomium (hoofdstuk 7) exacte aanwijzingen over hoe de Palestijnen (toen bekend als Filistijnen) uitgeroeid moeten worden (zie mijn artikel Handleiding voor de Israelische acties jegens de Palestijnen van 5 januari 2009)...

Volgens de Bijbel zelf is dat boek "het woord van God", terwijl allang wetenschappelijk is vastgesteld dat het door verschillende auteurs is geschreven. In grote lijnen is het eigenlijk een soort "WC-Eend adviseert WC-Eend"...

Het gaat in die Bijbel om dezelfde god die in tal van landen aanbeden wordt, als zijnde de ware god. Waarom toch?

En als dan mensen kritiek hebben op Israel, worden ze uitgemaakt voor 'antisimieten', terwijl de israelis juist bij bij uitstek antisemieten zijn, immers Palestijnen zijn net als joden semieten!

Geen opmerkingen: