maandag 6 januari 2003

Afbraak door privatisering!?

Volgens Eneco vinden Nederlanders het té vanzelfsprekend dat er stroom uit het stopcontact komt (Noord-Hollands Dagblad vandaag). In het betreffende artikel wordt verder door iemand van TNO uitgelegd wat er zoal verkeerd kan gaan (storing in België of computervirussen, bijv.). Ik kan niet anders dan het gevoel krijgen dat ze ons voorzichtig proberen voor te bereiden op wat komen gaat (en wat eigenlijk al aan de gang is).

Nog niet zo heel lang geleden werd ons in verband met de privateringsdrang van de overheid verzekerd dat we in Nederland niet bang hoefden te zijn voor Californische toestanden. Toch hebben we de afgelopen maanden al diverse grote stroomstoringen mogen ondervinden, en niemand maakt mij wijs dat bijv. een ontploffing in Amsterdam-Noord het gevolg is van de Europese stroommarkt.

Electriciteit is, zoals in het artikel ook aangegeven, een primaire levensbehoefte en het mag niet zo zijn dat door andere belangen de betrouwbaarheid vermindert. Europese stroommarkt riskant? Privatisering riskant (men denke aan de NS)?
Dan is er maar één reële optie: elektriciteit terug in overheidshanden en een ander soort Europese afspraken, waardoor in ieder geval de stroomvoorziening binnen het technisch mogelijke gegarandeerd wordt en we niet het risico lopen dat onderhoud en verbeteringen achterwege blijven omdat de winst belangrijker geacht wordt.

Geen opmerkingen: