dinsdag 12 februari 2008

Het gaat dus weer goed in Kenya?

De afgelopen weken wisselden de moordpartijen in Kenya elkaar af, de ene nog erger dan de andere, maar als je de Metro en de Spits van vandaag mag geloven is er niets meer aan de hand, want... er zijn "genoeg rozen uit Kenia voor Valentijnsdag" (Metro), dan wel "Valentijnsrozen uit Kenia voorradig" (Spits). Ze zijn "misschien wel wat duurder", omdat er tengevolge van de slachtpartijen bij de Nederlandse rozenkwekers in de Riftvallei tientallen werknemers verdwenen zijn (gevlucht of uitgemoord? Het ANP beperkt zich tot het werkwoord 'verdwijnen'.). De Pers heeft vandaag zelfs helemaal niets te vertellen over wat er in Kenya allemaal gebeurt.

Noch het Metro- noch het Spits-artikeltje is in de RSS-feeds te vinden. Daarom hiernaast het bericht uit de Spits. Het stuk in de Metro was ruim een halve kolom lang en bevatte ook nog een foto van... rozen, die blijkens het onderschrift "gewoon uit Kenia" komen.
Daarnaast moet wel vermeld worden dat de Metro nog een klein artikeltje bevatte over 600.000 op de vlucht geslagen Kenyanen, dat overigens ook al niet in de RSS-feed voorkomt.

Zou de orde dan ├ęcht weergekeerd zijn in het land? En dat zonder een Nederlandse militaire opbouwmissie...

Geen opmerkingen: