zondag 4 juli 2010

Arme zielige lui in hun glazen huisjes...

De drie volgende beledigden hebben één ding gemeen (en wie het goed bekijkt zal er nog veel meer vinden).

Het Vaticaan doet zich voor als de vermoorde onschuld nadat de Belgische politie het Vaticaanse filiaal (het aartsbisschoppelijk paleis) voor Brussel-Mechelen heeft doorzocht in het kader van het onderzoek naar het sexueel misbruik door priesters (o.a. De Morgen van 26 juni dit jaar).

Washington reageert verontwaardigd op de ontdekking van tien Russische spionnen binnen de Verenigde Staten (National Public Radio, 28 juni 2010).

En het
Simon Wiesenthal Centrum beklaagt zich erover dat de Verenigdestaatse Presbyteriaanse kerk op het punt lijkt te staan anti-Israelische resoluties aan te nemen. Ik heb helaas alleen een nieuwsbrief van het Centrum gevonden met de titel «Israelische legitimiteit onder vuur: De Presbyteriaanse kerk [USA] zal stemmen over anti-Israelische resoluties». Daarom heb ik de vrijheid genomen die nieuwsbrief hier (rechts) over te nemen. Wat ik op de website van het Centrum wél ontdekte, maar dan al op 22 februari dit jaar, is een artikel met de titel «Presbyteriaanse kerk in de VS bereid om de oorlog te verklaren aan Israel».

Alledrie doen ze zich voor als onschuldige pasgeboren baby's, maar...

  • het Vaticaan is al lange tijd bezig met het toedekken van tientallen (of honderden of duizenden, of ...) gevallen van kindermisbruik;
  • de Verenigde Staten beschikken in bijna alle landen ter wereld over een enorm aantal spionnen (het volstaat om daarover de recentelijk gepubliceerde boeken te lezen, die zich baseren op onlangs vrijgegegeven documenten). Bovendien, als we rekening houden van de betrokkenheid van de Verenigdestaatse geheime Diensten (met name de CIA en de NSA) bij talloze oorlogen en staatsgrepen (bijv. de staatsgrepen tegen de Chileense regering van Salvador Allende, op 11 september 1973, en tegen de Venezolaanse regering van Hugo Chávez, op 11 april 2002) en moordaanslagen (alleen al tientallen pogingen om de Cubaanse president Fidel Castro te vermoorden) is het meer dan begrijpelijk dat het in het belang is van elk land om de samenzweringen te bespioneren die vanuit Washington opgezet worden. Bovendien mag het electronische spionagenet "Echelon" van de NSA niet vergeten worden;
  • de on-staat Israel (deze heeft immers geen vastgelegde grenzen, omdat David Ben Gurion dat indertijd niet wilde: het was zijn bedoeling dat Israel het hele Palestina zou omvatten, en misschien nog wel meer) is al bijna 65 jaar bezig onafgebroken oorlogsmisdaden te plegen tegen de Palestijnen.
Hoe kunnen deze onzalige schurken dan ook verwachten dat we medelijden met hen zouden hebben? Het enige wat ik zie is dat zowel het onderzoeken van het Belgisch hoofdkwartier van de katholieke kerk, als de spionage binnen de VS en de anti-Israelische resoluties meer dan gerechtvaardigd zijn.

Het droevige is dat te velen dit niet zien (of niet willen zien?), ofschoon de informatie voor iedereen beschikbaar is. En eenmaal geïnformeerd is het supermakkelijk op persoonlijk niveau maatregelen te nemen: producten uit de VS en Israel boycotten en die landen niet bezoeken; en uittreden uit de katholieke kerk en je kinderen niet aanmelden op katholieke scholen.

Wie deze misdaden kent en geen actie onderneemt... wordt automatisch tot medeplichtige.

Geen opmerkingen: