vrijdag 2 juli 2010

Is dit democratie, fraude, of gewoon misbruik maken van de domheid van het volk?

De FNV meldde gisteren in alleluya-toon dat een "grote meerderheid FNV-leden stemt vóór pensioenakkoord".

Aangezien de titel al niet klopt, zet ik grote vraagtekens bij het waarheidsgehalte van de verdere conclusies van de FNV.

Immers, in het artikel zelf wordt gesteld dat de FNV "maar liefst 1,2 miljoen FNV-leden" had uitgenodigd om deel te nemen aan een referendum over het stiekempjes met het bedrijfsleven gesloten pensioenakkoord. Van die 1,2 miljoen leden hadden "bijna 160.000 FNV-leden" hun stem uitgebracht. Op de website van de FNV stelt zij "bijna 1,4 miljoen leden" te hebben. Dat wil dus zeggen dat de "zeer ruime meerderheid van 80%" uit het FNV-bericht neerkomt op 128.000 leden, en dat is 9,14% van het totale ledenbestand. Hoezo, een "grote meerderheid FNV-leden"? Democratisch is dit niet te noemen en representatief al zeker niet!

En nog zou de feitelijke uitslag kunnen geloven, want het blijkt steeds duidelijker dat de Nederlandse bevolking zich door de gelijkgeschakelde pers (niet te vergeten het manipulatieve NOS-Journaal) en de voortdurende waarheid-verdraaiende kletsverhalen van de meeste politici maar al te gemakkelijk voor de gek laat houden. Het feit dat veel mensen bovendien met hun hoofd meer bij het voetbalkampioenschap zaten dan bij werkelijk belangrijke zaken (de afbraak van de sociale zekerheid en de steeds duidelijker voelbare invloed van de neoliberale Europese Unie; denk maar aan de desastreuze privatiseringen) zal het denkvermogen van de Nederlandse bevolking ook geen goed gedaan hebben.


Als ik echter naga hoe de FNV-leiding de laatste tijd op ware PvdA-erige wijze aan het draaikonten is, zou het mij zelfs niet eens verbazen als de uitslag van dit niet-representatieve referendum ook nog eens driftig gemanipuleerd is. Verkiezingen via het internet zijn zelfs nog gemakkelijker te manipuleren dan verkiezingen met stemcomputers (lees het maar eens na op de site van
Wij vertrouwen stemcomputers niet), maar bovendien is op geen enkele manier duidelijk hoe de resultaten van de, ongetwijfeld electronische, telling gecontroleerd is.

Of er al dan niet bewust fraude gepleegd is, zou ik niet durven beweren, maar het gezwalk van de FNV-leiding geeft niet veel vertrouwen. Nadat de FNV in eerste instantie had laten weten zich niet neer te leggen bij de plannetjes van de a-sociale Balkenbende om de AOW-leeftijd te verhogen, bleek uit een artikel in het
Nederlands Dagblad van 18 december 2009 ineens dat FNV-voorzitter Agnes Jongerius de verhoging van de AOW-leeftijd accepteert: "Als een meerderheid van het parlement kiest voor een verhoging van de AOW-leeftijd, heb je je daar bij neer te leggen. Maar we gaan niet akkoord met de wijze waarop het kabinet de maatregel wil doorvoeren."
Dit zou toch weer niet kloppen, want volgens FNV-nieuwsbrieven en artikelen van enkele dagen later "staakt [de FNV] het AOW-verzet niet". (Zie mijn artikel Weer eens verraden door de vakbonden... (?) van 24 december 2009.)

En begin juni hoorden we ineens dat de vakbonden en de werkgevers tot een "voorlopig pensioenakkoord" zijn gekomen, dat overigens na zorgvuldige analyse nog slechter is dan de eerste plannetjes van de minister van A-sociale Zaken, Donner. De FNV wil dan door middel van een referendum weten wat de leden van dit "principeakkoord" vinden.

In de tekst van dit "principeakkoord" wordt echter steeds gesproken over "akkoord", dus zonder "principe-" ervoor... (de volledige tekst is te vinden bij de Stichting van de Arbeid.) Zie daarover mijn artikel Aan welke kant staan de vakbonden eigenlijk? van 19 juni dit jaar.

Geen opmerkingen: