donderdag 8 juli 2010

Zoals Humpty Dumpty al zei...

"When I use a word," Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, "it means just what I choose it to mean - neither more nor less.
"The question is," said Alice, "whether you
can make words mean so many different things."
"The question is," said Humpty Dumpty, "which is to be master - that's all."
(Lewis Carroll, Through the Looking Glass, hoofdstuk VI)
En zo is het... "Bezuinigingen" worden "ombuigingen" genoemd, in plaats van "diefstal van degenen die het het minst kunnen missen" en "democratie" is het toverwoord dat allerlei vormen van manipulatie en bedrog rechtvaardigt.

Vandaag haalde de
Spits op bladzijde 4 van de papieren editie de gebeurtenissen in 1988 in Amsterdam aan, na een ander voetbalkampioenschap, en daarbij werd beweerd dat "in weerwil van een populaire mythe [...] in 1988 geen woonboten [zonken], maar [dat] bewoners [...] wel schade [leden] aan hun woonboten."

Het is natuurlijk maar net hoe je het begrip "zinken" definieert, maar als je naar de nevenstaande foto kijkt (die ik aantrof op de website van Sportgeschiedenis.nl) vind ik dat toch wel akelig past bij de eerste definitie in de Dikke Van Dale bij het werkwoord "zinken": "door eigen zwaarte naar de diepte, naar beneden gaan in een vloeistof".
En nu alsjeblieft geen flauwe grapjes dat het niet kwam door het eigen gewicht van het schip, maar dat van de domme massa die erop was geklommen...

Het zal echter wel de bedoeling zijn, dat de hysterische kudde zich vooral zonder beperkingen moet kunnen laten vollopen en "lol" maken zonder zich zorgen te maken over de gevolgen van hun wangedrag, want dat van die zinkende woonboten was toch maar een "populaire mythe".

Toevoeging van 9 juli 2010, 09:20:
De Volkskrant meldt in een artikel van 2 augustus 1997, dat er uiteindelijk slechts één woonboot zonk tengevolge van het brute geweld van de voetbalfans op 26 juni 1988. Daardoor is de bewering van de Spits grammaticaal correct, maar uiteraard niet de suggestie dat er geen enkele woonboot gezonken is. Bovendien was het feit dat er slechts één gezonken is beslist niet te danken aan het beschaafde gedrag van het gespuis, zoals duidelijk te zien is op de volgende TV-opname van het brute geweld van het gepeupel.


Geen opmerkingen: