woensdag 23 maart 2011

Het kost HUN tóch geen cent!

De proto-fascistische Haagse waterstofperoxyde-bende heeft nog wel enkele slordige miljoenen over van het ons ontstolen belastinggeld om deel te nemen aan de nieuwste koloniale oorlog van de Washingtonse kapitalistische internationale (de Volkskrant van vandaag), nadat de gelijkgeschakelde pers de afgelopen weken al zijn energie gestopt heeft in het propageren van een absurde collectieve verontwaardiging ten aanzien van de Libische president Muanmar Ghadaffi, die de bevolking van zijn land uit aan het moorden zou zijn. De Nederlandse soldaatjes moeten oppassen dat Ghadaffi geen wapens krijgt. Dat zal wel net zoiets worden als het door de Volkenbond afgesproken wapenembargo tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936-1939): er werd zorgvuldig voor gewaakt dat de wettige regering van de Spaanse Republiek geen wapens kreeg, terwijl de fascistische troepen van Franco rustig bevoorraad werden door de Duitse nazi's en de Italiaanse fascisten: Ghadaffi krijgt dus geen wapens, maar de opstandelingen worden ongetwijfeld zonder problemen over land bevoorraad vanuit Egypte...

Waar is (en was) die collectieve verontwaardiging ten aanzien van de inmiddels al 65 jaar durende systematische genocide op het Palestijnse volk door "gods uitverkoren volk", waarbij de staat Israel zich baseert op het boek Deuteronium (hoofdstuk 7: "1. Wanneer u de Heere, uw God, zal gebracht hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, en de Girgasieten, en de Amorieten, en de Kanaanieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, zeven volken, die meerder en machtiger zijn dan gij; 2. En de Heere, uw God, hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij ze slaat; zo zult gij hen ganselijk verbannen [de meeste Palestijnen werden uit Palestina gedeporteerd en wonen nu in Jordanië en elders]; gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn. [...] 16. Gij zult dan al die volken verteren die de Heere, uw God, u geven zal; uw oog zal hen niet verschonen, [...]; 22. En de Heere, uw God, zal deze volken voor uw aangezicht allengskens uitwerpen; haastelijk zult gij hen niet mogen te niet doen, opdat het wild des veldes niet tegen u vermenigvuldige." [kortom: niet alle Palestijnen tegelijk uitmoorden.]) uit het oudste sprookjesboek ter wereld, de bijbel. Degenen die het joodse bijgeloof aanhangen vinden dezelfde aansporingen in boek Dewariem in hun sprookjesboek, de Torah.

Sterker nog: de christenfundamentalistische partijen SGP en ChristenUnie vinden (met de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer!) (Reformatorisch Dagblad van 17 maart 2011) dat de Palestijnen zich wat beter moeten gaan gedragen, omdat er in de nog niet door Israel bezette delen van Palestina een "klimaat wordt gevoed waarin terroristische daden worden aangemoedigd in plaats van tegengegaan". De zwarte-kousers vertellen er alleen niet bij dat dat terrorisme met grof geweld door Israel gepleegd wordt! Ofschoon de motie te belachelijk is voor woorden (moeten de Palestijnen zich soms aanmelden bij een centraal vuurpeloton, zodat de arme Israeli's niet eerst hun steden en dorpen kapot hoeven te bombarderen?) is een groot deel van de Haagse bluffers het er toch mee eens. Is het onderwijs in Nederland intussen wérkelijk zo ver verslechterd dat niemand het walgelijke van een dergelijke visie (gebrek aan visie, liever gezegd) inziet?

Waar is (en was) die collectieve verontwaardiging ten aanzien van het moorddadige schrikbewind van Mugabe in Zimbabwe? En ten aanzien van het feodale régime van Obiang in Ecuatoriaal Guinea, waar de bevolking nog steeds leeft als slaven, die nog slechter behandeld worden dan de bontproducerende ratten van de Nederlandse nertsboeren? En zo zijn er nóg tientallen landen te bedenken, niet in de laatste plaats de Verenigde Staten, waar de arbeidersklasse steeds verder verarmt en steeds minder rechten heeft...

Wanneer leert de Nederlandse bevolking (en die van andere "beschaafde" landen) weer eens zelfstandig na te denken? Is het werkelijk nodig om de TV-zenders gewelddadig uit te schakelen? Of zijn we intussen écht zo sadomasochistisch geworden dat we het leuk vinden om anderen misbruikt te zien worden en zelf misbruikt te worden als rechtvaardiging van kapitalische moordpartijen - en dat allemaal om de zakken van de nuttelozen van de maatschappij verder te vullen (ter compensatie van de leegte in hun harten en hoofden)...

Geen opmerkingen: