donderdag 25 april 2013

Waarom trouw aan de koning(in) zweren?

Waarom zou in kotsnaam een parlementslid trouw moeten zweren aan de koning(in) van dienst? Het parlement dient toch de belangen van het volk te behartigen en niet die van een dom overblijfsel uit de middeleeuwen?

Laat iedereen een voorbeeld nemen aan die paar parlementariërs van de SP, GroenLinks en de PvdA, de Onafhankelijke Senaatsfractie Kees de Lange en de Partij voor de Dieren die geen eed (of belofte) van trouw willen afleggen en/of die -nog duidelijker en belangrijker- niet aanwezig willen zijn bij die circus-bijeenkomst (zie het artikel Namen van parlementariërs om te onthouden d.d. 22 april op de site van ProRepublica).

Het is inderdaad belangrijk die namen te onthouden, zodat we bij komende verkiezingen weten wie trouw is aan de bevolking van Nederland, en wie zijn ziel verkocht heeft aan een kliek die onder valse voorwendsels ("bij de gratie kots") meent over ons te mogen (en kunnen!) beschikken.

Leve de Republiek!

Geen opmerkingen: