zondag 1 september 2013

Zo'n Enge Merkel toch!

De Duitse bondskanselier Angela Merkel klaagt dat de Russische en Chinese houding ten opzichte van het conflict in Syrië -deze landen zijn tegen militaire actie tegen Syrië- de rol van de VN verzwakt (De Standaard van gisteren).

Afgezien van de beweegredenen van Rusland (een bondgenoot van het Syrische régime) en China, doet de huidige situatie me erg denken aan de door het régime Bush jr. "aangetoonde" Iraakse "massavernietigingswapens", die moesten dienen als rechtvaardiging van een grootscheepse invasie van Irak, terwijl daar op dat moment geen enkel bewijs voor bestond (zelfs de CIA had daarvoor geen aanwijzingen gevonden). Sterker, intussen is onomstotelijk vastgesteld dat er zich in Irak geen massavernietigingswapens bevonden. Ook nu is nog steeds niet aangetoond wie aansprakelijk is voor de gewraakte gifgasmoordpartij in Syrië. Het door de VN-inspecteurs verzamelde bewijsmateriaal moet nog onderzocht worden (zie NRC/Handelsblad van gisteren). De bewering van John Kerry dat er "overduidelijk bewijs" is dat de aanval is uitgevoerd door het Syrische régime (NRC/Handelsblad van 30 augustus 2013) heeft dan ook even weinig waarde als de persconferentie van Colin Powell, waarin hij de "bewijzen" toonde voor de Iraakse massavernietigingswapens (zie mijn stukje Bewijsmateriaal? Onwijs materiaal! van 6 februari 2003).

Van de andere kant verbaast het me grotelijks dat Merkel zich nu ineens zo druk maakt over de Russisch/Chinese tegenstand in de VN-Veiligheidsraad. Ik kan me met de beste wil van de wereld geen enkele gelegenheid herinneren waarbij zij zich zorgen maakte over de geloofwaardigheid van de VN, wanneer de Verengde Staten voor de zoveelste keer weer eens een veto uitspraken over een resolutie in verband met de Israelische (oorlogs)misdaden tegen de Palestijnse bevolking.

Geen opmerkingen: