dinsdag 8 oktober 2013

Vrijwilligerswerk? Of slavernij? (en nog wat crisis-ellende)

In zijn wekelijkse praatje van enkele dagen geleden maakte Emile Roemer zich kwaad over wat het VVD/PvdA-régime "participeren" noemt. Volledig terecht. 

Iedereen van 40 jaar of ouder herinnert zich nog wel, dat iemand die klaagde over wantoestanden in Nederland, het advies kreeg om maar naar Siberië te gaan als het hier zo slecht was: we hebben het zelf te horen gekregen, of misschien heeft een van jullie het zelf wel eens gezegd. In Nederland werden we immers (zoals ik nog leerde bij het vak "staatshuishoudkunde" op de middelbare school) "van de wieg tot het graf verzorgd". We moesten dan wel een deel van ons inkomen afdragen aan belasting en premies, maar daar kregen we (althans dat werd ons verzekerd) dan wel van alles voor terug: betaalbare huren, werkloosheidsuitkeringen, gezondheidszorg, goed openbaar vervoer, betrouwbare nutsvoorzieningen, en als het nodig was, bestond er altijd nog het vangnet van de bijstand.

Die belastingen en premies betalen we nog steeds -en iedereen weet hoe veel we betalen aan premie voor de zorgverzieking (én verplichte eigen bijdragen)-, terwijl er steeds minder vergoed wordt; hoe de huishuren steeds verder omhoog gaan (en de huurtoeslag navenant omlaag). En daarnaast worden allerlei uitkeringen uitgekleed: de werkloosheidsuitkering, de WAO, het Weduwenpensioen is vervangen door een Nabestaandenuitkering, die zó veel eisen stelt, dat er maar nauwelijks mensen voor in aanmerking komen. En de AOW wordt steeds verder uitgesteld (omdat we langer moeten werken, terwijl er steeds meer mensen geen werk hebben - dat is neoliberale logica). Waarschijnlijk hoopt "de politiek" erop dat de ouderen, tegen de tijd dat ze aanspraak kunnen maken op de AOW, dood zijn door de kapotbezuinigde gezondheidszorg of door de onkundigheid van "vrijwillige" hulpverlenende dwangarbeiders.

Als we hulp nodig hebben, dan moeten we onze familie maar inschakelen, en anders zal het allemaal wel niet zo erg zijn...
Zo moeten in Gouda  kinderen vanaf 5 jaar (!) al helpen in het huishouden bij hulpbehoevende ouders. (zie Kassa, 3 oktober 2013).

En dat allemaal vanuit de blinde visie van het neoliberale mafia-régime, dat vindt dat de slachtoffers van de crisis maar de kosten moeten dragen om de -door de politiek of met haar goedkeuring veroorzaakte- problemen op te lossen... en degenen die de problemen veroorzaakt hebben krijgen dat uit onze zakken geroofde geld van de Haagse Bluffers.

Desondanks is de oplossing van de crisis erg simpel: de economie ligt op zijn reet, gedeeltelijk (dat denken de Haagse Bluffers tenminste) omdat de consument liever probeert wat opzij te leggen om eventuele problemen zo goed mogelijk te kunnen opvangen. Het helpt niet als -zoals Rutte suggereert- de burgers een nieuwe auto kopen. Dat is eenmalig en veel mensen zijn al blij als ze zo nodig een nieuwe fiets kunnen kopen.
Nee, de oplossing is véél eenvoudiger. Op bankrekeningen van patsers (de nuttelozen van de maatschappij) liggen immers kapitalen weg te roesten. Door de inkomsten- en vermogensbelasting voor de rijkste paar procent inwoners van Nederland met een paar procent te verhogen (en de vennootschapsbelasting terug te brengen naar het peil van enkele decennia geleden) komt er vanzelf meer geld in circulatie. Degenen die de Nederlandse economie aan het draaien houden (de arbeiders, dus, en niet de 'stropdassen' die alles de stront in managen) hoeven dan minder belasting en premies te betalen en houden meer van hun inkomen over en gaan vanzelf weer meer uitgeven.

En het helpt natuurlijk ook als het belastinggeld dan niet wordt verspild aan onnodig oorlogsmateriaal (zoals die vervloekte JSF, die uiteindelijk alleen wordt aangeschaft ten dienste van het Verenigdestaatse Vreemdelingenlegioen, de NAVO), aan zinloze projecten zoals de Betuwelijn, extra kilometers file, of aan feestjes voor een nieuwe koning. Als daar zonodig een feestje voor moet worden gegeven, dan moet die koning dat zelf maar betalen. Tenslotte betaal ik mijn eigen feestjes ook zelf! 

Het Parool kan dan op 2 oktober wel blij toeteren dat de "troonwisseling" de stad Amsterdam 2,1 miljoen minder gekost heeft dan men verwacht had, maar in de kop van het artikel had best mogen staan dat er alleen in Amsterdam al € 4,6 miljoen is verspild aan dit feestje...
Ik zit trouwens ook nog steeds te wachten op dat "Droomboek", waarvan ik vanaf 5 september een "gratis exemplaar" zou mogen afhalen bij een boekhandel "bij u in de buurt" (zou die Hans Wijers van dat inhuldigingsclubje misschien denken dat ik voor zo'n propagandabrochure naar de andere kant van het land zou reizen?). Ik ben inmiddels al 6 keer bij diverse boekhandels in de buurt geweest, maar het is er nog steeds niet... Volgens de laatste belofte zou het vanaf 31 october weer beschikbaar zijn. Tja, de inhuldigingsclub laat het waarschijnlijk maar mondjesmaat drukken, in de hoop dat wij het op den duur maar niet meer gaan ophalen. Het geld dat dan overblijft kan dan weer verdeeld worden onder de oranje-likkers... En eh... dat "gratis" is natuurlijk een misselijke grap! Hoe kan zoiets nou gratis zijn, na al die kolossale bedragen die jaar-in-jaar-uit onze zakken gegraaid worden om de erfenis van het Congres van Wenen (1813), die middeleeuwse monarchie in het zadel te houden?

Waar ik het eigenlijk over wilde hebben: ik vind het best als mensen "vrijwilligerswerk" doen in een hobby-clubje, maar wat de neoliberale mafia in Den Haag daarmee bedoelt is heel iets anders. Daar willen ze mensen dwingen om "vrijwillig" werk te doen dat door betaalde en opgeleide mensen zou moeten worden uitgevoerd. Op deze manier kan een hoge werkloosheid in stand gehouden worden, waardoor de lonen lekker laag gehouden kunnen worden (wie durft er immers om opslag te vragen, wanneer hij weet dat er rijen mensen staan te wachten om zijn baan over te nemen?). Intussen kunnen dan de werklozen gedwongen worden om "vrijwilligerswerk" te gaan doen bij bedrijven, waardoor weer andere arbeiders kunnen worden wegbezuinigd (en er nóg meer dwangarbeiders  bijkomen). En wanneer de mafiosi dan geen deel meer uitmaken van het régime, kunnen ze beslist rekenen op een leuk commissariaat of "adviseurs"-baantje bij de bedrijven die dankzij de "vrijwilligers" weer extra winst op hun rekeningen hebben kunnen bijboeken.

Geen opmerkingen: