zondag 6 oktober 2013

Wordt Nederland werkelijk steeds slimmer?

Een TV-reclame van LOI beweert: "Nederland wordt steeds slimmer". 

Dat zou erg mooi zijn, want dan zorgt de Nederlandse bevolking ervoor dat de neoliberale mafia van Rutte en Samsom (met hun halfslachtige aanhangers) definitief in het riool verdwijnt en dat de monarchale profiteurs van de nep-Oranjes worden bijgezet in het museum van overbodige en achterhaalde anachronismen, zoals met de meeste Europese monarchieën al tientallen jaren geleden gebeurd is.

Helaas geeft de reclame weinig vertrouwen in die toenemende slimmiteit van de Nederlanders. Eén van de leerlingen bij een LOI-cursus plakt daarin een reeks moeilijk klinkende woorden aan elkaar om aan te geven dat hij zijn blaas moet legen. Twee andere leerlingen snappen volstrekt niet wat hij bedoelt en er is kennelijk maar één andere leerling die de belachelijke opmerking samenvat: "Pissen"...

Het ziet er dus ernstig naar uit dat ons nog een lange reeks zwarte en magere jaren te wachten staat, voorzover het althans van het LOI afhangt...

Maar misschien zijn er nog crypto-slimmeriken in Nederland, die alsnog uit hun kasten willen komen...

Geen opmerkingen: