maandag 15 maart 2021

AstraZeneca? Bij twijfel niet doen!

 Nadat in diverse andere landen het gebruik van het AstraZeneca-vaccin (tegen Covid-19) al gestaakt was, hield De Jonge afgelopen donderdag nog vol dat Nederland gewoon door zou gaan met het injecteren van dit vaccin. Daarbij werd het argument gebruikt dat het niet duidelijk was of de problemen ontstaan waren door of de toediening van de injectie. Waarom "of" en niet "en"? Als iemand met een mes gestoken wordt en na een uur overlijdt door een inwendige bloeding, is dat dan ook "na" de messteek? Ik zou zeggen, weliswaar ná, maar wél tengevolge van die messteek. En zo kan een medisch probleem, dat pas een uur (bijvoorbeeld) na injectie ontstaat, wel degelijk het gevolg daarvan zijn, dus is het ontstaan ná EN door de injectie.
In verband met dit vaccin zou het naar mijn mening zinvol en noodzakelijk zijn om het oude medische adagium «in dubio abstine!» (bij twijfel niet doen!) toe te passen.

Gelukkig (natuurlijk niet voor de slachtoffers) is intussen gebleken dat er ook in Nederland enkele mysterieuze problemen opgedoken zijn, en wil men die toch eerst uitzoeken, voordat het AstraZeneca-vaccin weer gebruikt gaat worden (zie hierover onder andere het bericht van Radar van vandaag).

Gezien de twijfels die ontstaan zijn door de in diverse landen opgedoken problemen, mede gezien de aanzienlijk geringere bescherming die het Astra-Zeneca volgens de berichten biedt, zou ik als ik minister was de hele planning van dit vaccin beëindigen. En daar komt dan nog bij dat de producent steeds maar weer de (contractueel toegezegde) leveringen beperkt, waardoor het zoïzo moeilijk is om daar een vaccineerprogramma op te baseren.

Gezien de leverproblemen lijkt het mij ook niet onredelijk om geen geld meer uit te geven aan dit twijfelachtige vaccin.
Ik vind overigens hoe dan ook dat verspild geld geen argument mag zijn om mensen daarmee een twijfelachtig vaccin toe te dienen, maar ik ben dan ook geen lid of aanhanger van de VVD of het CDA (en hun medeplichtige partijen).
Er is overigens alleen tijdens mijn leven door de diverse Roverheden al zó veel geld over allerlei balken gesmeten (denk alleen maar aan de miljarden subsidie voor de KLM-aandeelhouders!), dat de eventuele kosten voor het niet-gebruik van het AstraZeneca-vaccin daarbij in het niet vallen

En inzake geldverspilling zou ik ook nog wel even willen herinneren aan de ettelijke miljoenen (200 tot 250 miljoen volgens de Volkskrant van 7 augustus 2009, volgens latere informatie in de Spits "maximaal 700 miljoen" volgens Klink) die minister Klink had uitgegeven aan vaccins tegen de varkensgriep (die later -om mij onduidelijke redenen- Mexicaanse griep genoemd werd). Zie hierover mijn artikel Kostbare onzin-paniek voor ziekte van Rumsfeld... van 17 augustus 2009.

Hoewel: de structurele beperkingen van de overeengekomen hoeveelheden vaccins lijken mij een goede reden om het contract wegens wanprestatie te verbreken. Op die wijze kan ook worden voorkomen dat er nog mensen een injectie krijgen toegediend die niet alleen minder goed beschermt, maar ook nog eens zou kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen!

N.B.: Zojuist meldde de NRC dat ook in Duitsland de toediening van het AstraZeneca-vaccijn is opgeschort!
Volgens dit bericht moet onderzocht worden of de problemen een gevolg zijn van het vaccin, of gewoon toevallig zijn. Het lijkt mij vreemd dat sprake zou zijn van toeval, want dan zouden ze ook toevallig opgetreden moeten zijn bij de andere vaccins! Of zijn ze alleen toevallig opgetreden bij AstraZeneca, omdat dat vaccin is toegediend bij een gevoelige doelgroep? Een groep die misschien, volgens het neoliberale régime van Rutte, minder beschermd moet worden dan de rest van de bevolking? Zomaar een vraag...

Ik moet er overigens niet aan denken dat Rutte & De Jonge (en de rest van hun club (RIVM en UBP [UitbraakBeheerPloeg, die in het Nederlands kennelijk niet genoemd mag worden]) degenen die geen AstraZeneca-vaccin willen onder druk gaan zetten (zeg maar: chanteren), zo van 'als jullie geen AstraZeneca-vaccin willen' kunnen we nog niet zeggen wanneer je in aanmerking komt voor een ander vaccin, want we moeten natuurlijk eerst de mensen inenten die daarvoor geselecteerd zijn'... Eerlijk gezegd acht ik hen daartoe in staat, het zijn tenslotte mensen (Rutte & Co. bedoel ik) die vooral aan geld denken (al noemen ze dat dan "de economie"...

Geen opmerkingen: