donderdag 18 maart 2021

Wel of niet doorgaan met het AstraZeneca-vaccin?

 Naar aanleiding van de in diverse landen geconstateerde problemen met het AstraZenaca-vaccin (bloedstolsels en immuniteitsproblemen) is in een aantal landen de toediening van dit vaccin opgeschort.

Het EMA (het Europese Medicijnbureau) heeft inmiddels geconcludeerd dat het AstraZeneca-vaccin "veilig en effectief" is (zie De Tijd van vandaag).
Desniettegenstaande geeft mevrouw Emer Cooke van het EMA toe dat, ofschoon een oorzakelijk verband tussen het AstraZeneca-vaccin en de geconstateerde problemen niet te bewijzen is, het ook niet uitgesloten kan worden dát er een oorzakelijk verband bestaat. Het EMA adviseert dan ook op te letten voor bepaalde symptomen ('kortademigheid, blauwe plekken, zwellingen, pijn in de borst, wazig zicht en zware hoofdpijn').

Men kan zich dus afvragen of dit vaccin werkelijk "veilig" is, zoals het EMA stelt, althans in vergelijking met de andere Covid19-vaccins, waarbij kennelijk geen problemen met bloedstolsels zijn opgetreden, althans gemeld.

De volgende vraag die dan gesteld moet worden is of het AstraZeneca-vaccin wel écht effectief is... Als we de informatie van het RIVM bekijken, zien we daar dat het vaccin van AstraZeneca een bescherming biedt van "60-80%", terwijl andere vaccins (Pfizer en Moderna) een bescherming bieden van "meer dan 90%), dus dan lijkt het me dat het AstraZeneca-vaccin aanzienlijk minder effectief is dan de andere momenteel in Nederland gebruikte vaccins.

Wat is dan de reden waarom het EMA toch beweert dat het AstraZeneca-vaccin "veilig en effectief" is, wat aantoonbaar niet klopt! Waarom moet dit vaccin dan toch blijven worden toegepast? Het zal beter zijn dan helemaal geen vaccin, maar daarmee is dan ook alles gezegd! Waarom worden bepaalde groepen (*) afgescheept met een niet bewezen veilig en bepaaldelijk niet erg effectief vaccin? Is het AstraZeneca-vaccin misschien goedkoper dan de andere vaccins (tenslotte hechten neoliberalen veel waarde aan geld - vooral in de zakken van hun kapitalistische relaties) en wordt het misschien toegediend aan groepen mensen die niet zo belangrijk zijn voor de "economie", d.w.z. het winstbejag van de grootgraaiers?

(*) Volgens informatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap wordt het AstraZeneca vaccin toegediend aan:
- "ouderen" van 60 tot 64 jaar;
- mensen met het syndroom van Down;
- patiënten met neurologische aandoeningen die invloed hebben op de ademhaling;
- mensen met morbide obesitas (met een BMI boven 40).

Geen opmerkingen: