maandag 4 oktober 2021

De Pandora Papers... ¿en Oranje?

Afgelopen nacht hoorde ik op Het RadioNieuws dat uit de Pandora Papers was gebleken dat honderden (of een honderdtal, dat herinner ik me niet meer letterlijk) staatshoofden en politici belasting ontdoken hadden - al dan niet gelegaliseerd, in welk geval dat ineens "belasting ontweken" heet. Zie hierover ook het artikel «Pandora Papers laten zien: Europese aanpak belastingparadijzen is een wassen neus» in de NRC van vandaag. Trouw biedt in deze context vandaag in het katern «De Verdieping» (alleen toegankelijk voor abonnees) uitvoerige informatie over belastingontduiking en de zogenaamde belastingontwijking (wat in feite niets anders is dan gelegaliseerde belastingontduiking).

Genoemd werden o.a. de Jordaanse koning, Tony Blair (ja, de Britse eerste minister die samen met George W. Bush en o.a. J.P. Balkenende verantwoordelijk was voor de invasie van Irak en de sedertdien in dat land heersende chaos) en de Nederlandse CDA-er Hoekstra.

Wonderlijk genoeg werd in het nieuwsbericht "ons" koningshuis niet genoemd. Zou dat zijn om een aanklacht wegens smaad te voorkomen, zou het een geval van (zelf?)censuur  zijn of zouden ze simpelweg niet in de lijst vermeld zijn - en in dat geval: om welke reden?

Ik ben erg benieuwd of er de komende dagen nog meer gegevens boven tafel komen. De betreffende familie van Duytschen bloede staat immers bekend om diverse gevallen van financiëel misbruik, zoals bij subsidies voor Het Loo, ofschoon niet is voldaan aan de voorwaarden daarvoor (zie het artikel «'Koning krijgt ten onrechte subsidie voor Het Loo'» (NRC van 13 mei 2020); of van subsidies voor het onderhoud van de inventaris in de door genoemde familie gratis gebruikte paleizen, terwijl de rijksoverheid de inventarissen tussen 1982 en 2009 al had overgenomen. De inventaris werd zoïzo al die tijd al op kosten van "de staat" onderhouden. Zie hierover «Staat betaalt dubbel voor onderhoud inventaris paleizen» (NRC van 8 september 2019). De kop van dit laatste artikel betekent in werkelijkheid dat de belastingbetaler dubbel betaalt, alsof we toch al niet veel te veel betalen voor het luxe leventje van het ongrondwettelijke (vergelijk artikel 1 van de Nederlandse grondwet) Nederlandse staatshoofd en zijn familie.


Geen opmerkingen: