vrijdag 4 januari 2008

En natuurlijk moet ook nu weer de arbeider het gelag betalen...

Het onderzoeksbureau Iris van de Rabo Bank en Robeco, heeft een rapport (Schaarste in overvloed) gepubliceerd, waaruit blijkt dat de inflatie in de komende jaren gaat stijgen door het toenemende gebrek aan energie, voedsel en grondstoffen. Dat komt door de sterke economische groei in bijv. China, India en Braziliƫ, waardoor in die landen ook de vraag naar voedsel, energie en grondstoffen groeit. Uiteindelijk leidt dit alles tot een groeiende inflatie, via hogere prijzen, hogere salariseisen en/of verlaging van belastingen ter compensatie van de koopkrachtdaling.

De conclusie van hoofdeconoom Lex Hoogduin (van Robeco) luidt dat de overheden sterker zullen moeten ingrijpen om te voorkomen dat de lonen te veel stijgen (Trouw van vandaag). Dat betekent dus dat de arbeiders weer eens moeten boeten voor het onverzadigbare winstbejag van de kapitalistische internationale, en weer eens niet de nuttelozen van de maatschappij (de kapitalistische mafia), want volgens het rapport zijn er talloze investeringskansen, juist in de gebieden waar de schaarste optreedt.

Geen opmerkingen: