woensdag 8 juli 2009

Het kapitalisme blijft bezig met het voorbereiden van nieuwe oorlogen

De 'Expert op het gebied van Politieke Wetenschappen' (zoals hij wordt genoemd in de Voz de Galicia van vandaag) Fernando Reinares beweerde zonder aarzelen dat "Al Q'aida nieuwe 11-Septembers blijft voorbereiden en die bovendien wil plegen op het grondgebied van de Verenigde Staten". Hij beweert eveneens dat het Westen "heeft geleerd dat het internationale terrorisme het eerste probleem is dat we hebben op het vlak van de nationale veiligheid".

Nationale veiligheid? Voor Spanje, de Verenigde Staten? Of wordt het 'Westen' tegenwoordig al als een natie beschouwd, bijvoorbeeld als synoniem van het Kapitalisme?

Ik vraag me overigens af wat er nodig is om te kunnen worden beschouwd als een 'expert', want als er één conclusie kan worden getrokken uit het korte krante-artikel is het dat deze meneer niets begrijpt van wat er aan de hand is. Of het kan natuurlijk ook zo zijn dat hij zijn uiterste best doet om ervoor te zorgen dat WIJ er niets van begrijpen.

Als er één ding is dat niet werkt tegen het zogenaamde 'terrorisme' is het wel geweld. In plaats van daarmee het terrorisme te eindigen, zorgt het er alleen maar voor dat het verzet stijgt. Dat gebeurde in Vietnam, waar de 'terroristen' degenen waren die zich verzetten tegen het Franse en later het Verenigdestaatse kolonialisme en imperialisme. Eerder gebeurde het al in de Tweede Wereldoorlog, waarin de bezetters degenen vermoordden die zich verzetten tegen de nazi-bezetting, waarbij de verzetsstrijders gemakshalve ook als 'terroristen' werden aangeduid. En hetzelfde gebeurt op dit moment in Afghanistan en Irak, waar de bevolking niet wil dat er een marionettenrégime wordt geïnstalleerd dat naar de pijpen danst van het internationale kapitalisme.
Intussen is het kapitalisme alweer bezig met het creëren van een nieuwe generatie 'terroristen' in Iran, door zijn oorlogszuchtige taal tegen het régime van Teheran, waarvoor geheime plannen worden bedacht met betrekking tot de productie van kernwapens door Iran. Zo moet een militaire aanval gerechtvaardigd worden, die mogelijk door het extremistische régime van de staat Israel moet worden uitgevoerd.

Ik zou dus willen stellen dat het Westen NIETS heeeft geleerd van 11 september (2001). Wanneer men geanalyseerd zou hebben wat er gebeurd is, wat er achter de aanslagen zit (en voor deze keer verwijs ik niet naar de mogelijke betrokkenheid van het Verenigdestaatse régime zelf bij deze aanslagen, ook al zijn er veel redenen om deze mogelijkheid zeker niet uit te sluiten), dan zou men begrepen hebben dat Al Q'aida en andere 'terroristische' groepen alleen geen bemoeienis van het internationale kapitalisme (met aan het hoofd de USA) willen met het bestuur van hun eigen landen en dat ze hun natuurlijke rijkdommen niet willen laten roven.
Wanneer de juiste conclusies getrokken zouden zijn (maar om dat te kunnen is het nodig zich niet te laten leiden door de egocentristische kapitalistische belangen), zou de wapenindustrie al drastisch beperkt zijn en zouden de militaire bezettingstroepen al teruggetrokken zijn.

Zoals iedereen weet die een beetje verder kijkt dan wat de 'nieuws'-uitzendingen van de televisie vertellen, is er NIETS geleerd. Men blijft op de verzetsdaden van de 'terroristen' reageren met steeds meer geweld, met steeds meer moordpartijen. Het enige resultaat daarvan is dat er steeds meer mensen zijn die geen andere oplossing meer zien dan zich bij de verzetsbewegingen te voegen.

Dat, zoals 'expert' Fernando Reinares aangeeft, Al Q'aida aanslagen wil plegen "op het grondgebied van de Verenigde Staten" (áls dit al waar is, want het is moeilijk te verifiëren zonder zijn bronnen te kennen - wellicht het Pentagon? Of Donald Rumsfeld of Dick Cheney?) geeft aan dat Al Q'aida tenminste de situatie wél geanalyseerd heeft en begrepen heeft dat het zwaartepunt van het kapitalisme zich in de Verenigde Staten bevindt.

Tegen het 'terrorisme' bestaat slechts één oplossing: de beëindiging van het geïnstitutionaliseerde terrorisme, het kapitalisme. Daarvoor zijn onderhandelingen een uitstekend beginpunt.
Als ik me herinner hoelang het de Verenigde Staten gekost heeft om in Vietnam deze realiteit te herkennen en te erkennen, ben ik echter bang dat er door de diverse verzetsbewegingen nog heel wat 'terroristische' aanslagen zullen gepleegd worden, voordat de leiders van het 'Westen' niet alleen deze waarheid zullen begrijpen, maar zich ook gedwongen zullen voelen haar te erkennen.

Geen opmerkingen: