maandag 3 juni 2013

En zo worden we nog steeds voor de gek gehouden door de Nederlandse Roverheid!

Blijkens een ANP-bericht van vandaag (gelezen op de website van Kassa vandaag) is er nog steeds onduidelijkheid over het verband tussen mobiel bellen en een grotere kans op een hersentumor. Dat verband "is er niet", volgens het artikel. Toch, ofschoon er kennelijk geen verband is, "wordt [het] ook niet uitgesloten dat het misschien toch kan bestaan". Wat moeten we daar nu precies mee? Eerst wordt definitief gesteld dat er geen verband is, en vervolgens zou het desondanks toch "misschien" wél kunnen bestaan...

En dat komt dan, volgens het Algemeen Nederlands Propagandabureau, uit een advies van de Gezondheidsraad!

Eerlijk gezegd heb ik al jaren geen hoge pet meer op van die Gezondheidsraad, die kennelijk haar tijd besteedt aan het herkauwen van oude flut-adviezen, want al op 15 september 2006 heb ik, onder de titel UMTS - of: Rampenrégime in Nederland. Hoe lang nog?, een artikel geschreven over de waardeloze onderzoeken van de Nederlandse Roverheid op dit terrein. Ook mijn artikel Weer halve waarheid verabsoluteerd! van 9 november 2009 gaat over een krakkemikkig onderzoek van hersentumor.nl. Andere artikelen die ik over dit onderwerp geschreven heb, kun je vinden door linksboven de zoekterm UMTS in te voeren.

Overigens, alleen al de verwijzing naar een mogelijk verband tussen "mobiel bellen" en "tumoren" is zin- en waardeloos. Het is niet heel erg waarschijnlijk dat het gebruik van GSM-telefoons erg grote risico's met zich meebrengt. UMTS-telefoons maken echter gebruik van frequenties die dicht in de buurt liggen van de in magnetrons gebruikte frequenties, en vormen daardoor ook een veel groter risico's.

Geen opmerkingen: