dinsdag 11 juni 2013

Onvoldoende dekking bij pensioenfondsen, DUS verlaging pensioenpremies?

Ik weet het: de logica van politici is vaak niet te volgen, en zeker niet die van de huidige generaties Haagse bluffers. 
Misschien kan iemand mij de volgende kromme gedachtengang uitleggen - of nog beter: aan de "volksvertegenwoordigers" uitleggen hoe de vork in het leven van gewone mensen aan de steel zit.

Op 8 juni meldde NRC/Handelsblad nog dat uit berekeningen van het Centraal Planbureau bleek dat er door te lage reserves "miljardentegenvallers voor pensioenfondsen op komst" zijn, waardoor voor de "pensioentoezeggingen aan grote groepen 50- en 60-plussers [...] de financiering [ontbreekt]".

En dan wil kennelijk nu de Tweede Kamer (zie NRC/Handelsblad van gisteren) dat de pensioenpremies verlaagd worden. Wiskunde was weliswaar niet mijn sterkste vak op de middelbare school, maar mij maakt niemand wijs dat de reserves van de pensioenfondsen hoger zullen worden wanneer er lagere premies worden afgedragen.

Die lagere premies zouden "volgens eerste schattingen" aan werknemers "zo'n duizend euro per jaar opleveren". Let wel: volgens eerste schattingen, maar er staat niet bij wie die schattingen gemaakt heeft...
Het is dus schijnbaar de bedoeling dat werknemers netto was meer gaan ontvangen, maar dat soort beloften kennen we: minder belasting, maar dan wel meer "eigen risico" en "eigen bijdrage" voor de zorgverzieking, huurverhoging en milieuheffingen.

Als de werknemers er dus wat extra bij krijgen is dat leuk voor hen (zolang als ze nog werk hebben tenminste), maar denkt er in Den Haag nog wel eens iemand aan de gepensioneerden? Dat zijn heus niet allemaal mensen die elke dag op een golfterrein te vinden zijn, als ze tenminste niet weer eens op een wereldreis zijn. Vele gepensioneerden hebben al verscheidene jaren aan den lijve ondervonden dat hun koopkracht lager werd en het zou mij niets verbazen wanneer die premieverlaging hen nog verder benadeelt.
Maar ach, de Haagse bluffers gaan er waarschijnlijk van uit dat ouderen conservatief zijn en dat ze op dezelfde partijen blijven stemmen als ze altijd al gedaan hebben.

Toch nog even een "opkikkertje": Volgens de Nederlandsche Bank is 2013 "het jaar van de zure appel". De economie zal nog met bijna één procent krimpen en "het besteedbaar inkomen voor huishoudens [zal] met 3,8% dalen". Maar "vanaf 2014 [zou het besteedbaar inkomen] voor het eerst sinds 2007 wel weer gaan toenemen". (NRC/Handelsblad van gisteren.) Dat klinkt leuk, maar Balkenende beloofde ons zo'n 10 jaar geleden al dat we na "het zuur" "volgend jaar het zoet" zouden krijgen, en daar zitten we nog steeds op te wachten; of liever gezegd: niemand vertrouwt daar nog op. Op den duur worden zoethoudertjes ook bitter!

Geen opmerkingen: