maandag 23 april 2007

Christendom en fascisme

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben er heel wat christenen blijk gegeven van onverzettelijke weerstand tegen het fascisme (en nazisme) - al waren er ook heel wat die daar niet zo'n moeite mee hadden.

Het huidige Nederlandse régime (en dan met name de clubs CU en CDA) zullen nooit openlijk toegeven dat ze pro-fascisme zijn, maar hun praktijken vertonen toch wel behoorlijk enge trekjes.

De CU is niet al te zeker van de onvermijdelijkheid van de onlangs alsnog verleende vergunning voor de 'abortusboot', nadat de onder een vorig régime door CDA-staatssecretaris Ross (van Volksverzieking) beperkende vergunning door de Raad van State was doorgeprikt. CU-juf Esmé Wiegman wil nu dat onderzocht wordt of juridisch de vergunning onontkoombaar is. Als dat het geval is, dan wil deze club onderzoeken 'of de wet zodanig kan worden aangepast dat alsnog de rem kan worden gezet op deze internationale abortushulp'. (Trouw van vandaag)

Na al het gezeur door en over zwartgekouste ambtenaren die geen homo-huwelijken willen voltrekken, wordt het steeds duidelijker dat deze gristenen -met behulp van de nep-socialisten van de PvdA- Nederland willen omvormen tot een theocratie (net zoiets als Iran).

We kunnen er bijna op wachten dat ze de grondwet ook nog aan willen passen om homosexualiteit te verbieden en om de "oog-om-oog, tand-om-tand" straffen uit het Oude Testament weer in te voeren.

Het is te hopen dat de PvdA toch gauw wakker schrikt en inziet wat voor een vreselijk stomme streek ze heeft uitgehaald door met de alleluya-mafia in één régime te gaan zitten - want laten we wel wezen: de christelijke naastenliefde en solidariteit zijn bar weinig te vinden in wat we de voorbije jaren bij zogenaamd christelijke politici hebben gezien. Nieuwe verkiezingen zijn gemakkelijk genoeg te forceren: wanneer de PvdA steevast met de oppositiepartijen SP en GroenLinks meestemt, zal Balk gauw genoeg de stekker eruit trekken. Hij zal dan wel klagen over kiezersbedrog (omdat de PvdA niet overeenkomstig het regeeraccoord handelt), maar hij heeft zelf al zo vaak de waarheid verdraaid, dat een klacht uit zijn mond bijna grappig overkomt... Vooruit, PvdA, ik ben ervan overtuigd dat er nog heel wat mensen met social(istisch)e ideeën bij jullie rondlopen. Laat dit een les voor jullie geweest zijn - en die Wouter Bush kunnen jullie beslist bij het CDA nog wel kwijt - hij heeft niet voor niets te kennen gegeven dat hij wel trots is op zijn christelijke opvoeding...

Geen opmerkingen: