zondag 18 januari 2009

De Spaanse Burgeroorlog revisited...

"Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben zoëven een brief gezonden aan Israel en Egypte om te zeggen dat zij alles zullen doen wat we kunnen om wapenhandel te voorkomen, die de grondoorzaak is van enkele van de problemen [...]. Ik denk dat zal helpen om een oplossing te vinden voor deze crisis", volgens Gordon Brown, de Britse premier. (The Telegraph, gisteravond)

En meteen zijn we weer terug bij de Spaanse Burgeroorlog, toen generaal Francisco Franco op 17 juli 1936, met de hulp van enkele generaals, en met de steun van de Rooms-Katholieke kerk en de Spaanse monarchisten, een staatsgreep pleegde tegen de wettige en democratisch gekozen republikeinse regering. Op voorstel van Frankrijk werd een Non-Interventie-Comité opgericht, om te voorkomen dat de oorlog zich zou uitbreiden. Tevens werd daarbij (o.a.) afgesproken dat er door de diverse daarin deelnemende landen voor gewaakt zou worden dat geen van de vechtende partijen in Spanje wapens zou krijgen.

Uiteraard hielden de fascistische régimes van Italië en Duitsland zich niet aan deze afspraak en zorgden ze er niet alleen voor dat de fascistische Franco wapens en vliegtuigen kreeg, maar leverden ze ook militairen, die bijvoorbeeld Gernika bombardeerden, bijna net zoals de Gaza-strook nu met door het kolonialistische régime van de Verenigde Staten geleverde straaljagers platgebombardeerd wordt.

Ook nu mag de wettige overheid (ik wijs er nog maar eens op, dat in januari 2006 Hamas op overweldigende wijze en zonder Bushiaanse truukjes de verkiezingen wonnen) op geen enkele manier aan wapens komen, terwijl Israel, al 60 jaar de agressor in Palestina, gewoon wapentuig kan blijven ontvangen uit de VS en uit de Europese Unie, met de steun van o.a. de schijnheilige Balkenbende.

Geen opmerkingen: