woensdag 10 maart 2010

De rapporteur tegen foltering herhaalt zijn aanklacht tegen de eenzame opsluiting

De speciale rapporteur tegen foltering, Manfred Nowak, heeft aan de Raad voor de mensenrechten van de VN een rapport gepresenteerd over schendingen van de mensenrechten in de Spaanse Staat, waarin hij zijn aanklacht herhaalt tegen het systeem van eenzame opsluiting en het spreidingsbeleid.

GENÈVE - In het gepresenteerde verslag vat de huidige speciale rapporteur inzake foltering, Manfred Nowak, naar aanleiding van de door hem bij zijn bezoeken aan verschillende staten (waaronder de Spaanse staat) gedane aanbevelingen, de uitvoering daarvan samen en analyseert hij of zijn aanbevelingen zijn overgenomen en of er maatregelen genomen zijn om deze uit te voeren.

Na zijn bezoek adviseerde Nowak de Spaanse staat het systeem van eenzame opsluiting af te schaffen, omdat deze naar zijn mening "in strijd is met de waarborgen tegen mishandeling en marteling die eigen zijn aan een Rechtsstaat". Daarom herhaalt hij zijn "bezorgdheid over de beperking van bepaalde waarborgen in deze periode."

In zijn verslag wees hij erop dat de beschuldigingen van foltering zich niet alleen voordoen tijdens verhoren, maar ook wanneer de gedetineerden worden overgebracht naar Madrid.

De speciale VN-rapporteur stelde ook aan de kaak dat de op de Baskische politieke gevangenen toegepaste spreiding "een risico en een economische belasting betekent voor de familie en in sommige gevallen een belemmering vormt voor de voorbereiding van de verdediging.

"Een werkelijk onafhankelijke commissie"
Bovendien verklaart Manfred Nowak dat hij "met voldoening kennis heeft genomen van het ontwerp voor de «Wet inzake het Nationale Preventieve Mechanisme tegen foltering», dat momenteel in het Congres bestudeerd wordt". Deze wet moet worden uitgevoerd door de Ombudsman, Enrique Múgica. Tegelijkertijd stelt hij echter voor dat "een werkelijk onafhankelijke en efficiënte commissie een beslissende stap voorwaarts zou zijn in de strijd tegen foltering en mishandeling".

Volgens berichten van Behatokia, luidde het antwoord van de Spaanse delegatie dat eenzame opsluiting "de maximale wettelijke en juridische waarborgen biedt" en dat deze "alleen in specifieke gevallen wordt toegepast, zoals bij terrorisme en georganiseerde misdaad", en dat daarom dit systeem toegepast zal blijven worden. Met betrekking tot de spreiding, stelt zij dat deze geen inbreuk maakt op enig recht van de gevangene.

Vandaag gepubliceerd in GARA.

Geen opmerkingen: