zondag 18 oktober 2020

Maar WAT heeft Rutte verkeerd ingeschat?

 Nadat Willem A., volledig in strijd met de adviezen van Rutte & Co. voor het Nederlandse volk, toch met zijn gezin naar Griekenland vertrok voor een vacantie en -geschrokken van de daardoor ontstane ophef- weer spoorslags naar Nederland terugkeerde, verklaarde Mark Rutte dat hij een verkeerde inschatting had gemaakt. 

Hij zegt dat hij „te laat beseft [had dat dat] „niet langer te rijmen was met de oplopende besmettingen en de aangescherpte maatregelen”. (Zie hierover vandaag het NRC).

Ik kan me echter niet voorstellen dat Rutte zo dom is dat iets dergelijks niet bij hem is doorgedrongen, terwijl het hele Nederlandse volk bezig is met de bestrijding van Covid-19 en met het voorkomen van besmetting.

Nee, ik denk dat Rutte een van de volgende zaken niet goed heeft ingeschat:
1. de domheid van Willem A. (tenslotte al jaren geleden openbaar bekendgemaakt door Máxima); of...
2.het risico dat het "regeringsvliegtuig" gesignaleerd zou worden door een vliegtuigspotter (zie Trouw vandaag).

Het lijkt mij vooral dat Rutte niet veel zin had om zich te verzetten tegen de wens van zijn koning, en dat hij maar stiekem hoopte dat niemand zou doorkrijgen dat Willem en zijn gezin gewoon op vacantie waren gegaan...

Met het oog op de ingebouwde mogelijkheden tot misbruik van de grondwettelijke ministeriële aansprakelijkheid (uit artikel 42, tweede lid) lijkt het me dan ook dringend noodzakelijk om die uit de grondwet te verwijderen.
En als we dan toch bezig zijn met die grondwet, is het -dunkt mij- handig om meteen ook de artikelen 24 tot en met 49 te verwijderen en de artikelen 64, 65,74, 77, 80, 82, 83, 84, 87, 89, 103, 105, 117, 125, 126, 131, 136, 137, 138, 139 en 141 aan te passen door de begrippen "koning" en 'koninklijk" te vervangen door de nieuw in te voeren begrippen, En ook het begrip "koninkrijk" in artikel 91, 94, 96, 97 en 142 te vervangen door de voor Nederland vast te stellen staatsvorm (bijv. Republiek) of door "de Natie").

Misschien zou bij dezelfde grondwetsherziening ook het Nederlandse onderwijsstelsel eindelijk gemoderniseerd kunnen worden door slechts openbaar onderwijs te betalen uit de openbare middelen (zie in dezen artikel 23), onverminderd de mogelijkheid om daarbij verschillende didactische systemem (zoals Montessori, Jena, e.d.) toe te staan. 
Uiteraard staat het ouders, opvoeders vrij hun kinderen de beginselen van door hen gewenste godsdiensten bij te brengen, maar dat buiten het normale onderwijs. En het ware nog beter kinderen niet in een bepaalde levensbeschouwelijke overtuiging groot te brengen, maar hun die keuze te laten voor wanneer zij daar zelf behoefte aan mogen hebben.

Geen opmerkingen: