donderdag 15 oktober 2020

Zijn electrische auto's wel zo verantwoord?

 Nog afgezien van de zeldzame grondstoffen (zoals Lithium) die nodig zijn voor de enorme accu's van electrische auto's -om dan nog maar niet te spreken over de soms spontane ontbrandingen- zitten er heel wat meer haken en ogen aan deze tegenwoordig als oplossing voor o.a. milieu-problemen gezien voertuigen, die door de roverheden van dienst ook nog eens zwaar gesubsidieerd worden. 

Waarom trouwens die subsidies? Wat voor belangen hebben de roverheden bij de handel in e-auto's? Er zullen ongetwijfeld nog steeds mensen zijn die ervan uitgaan dat overheden bij al hun activiteiten alleen het belang van de mensheid voor ogen hebben, maar wie een beetje verder kijkt dan de nieuwsbulletins van het TV-journaal van het NPO (Nederlands Propaganda-Orgaan) heeft allang ontdekt dat er heel wat beslissingen genomen worden die in het belang zijn van bepaalde "vriendjes" van politici.

Een artikel in De Correspondent van gisteren heeft mij echter de ogen nog verder geopend. In dit artikel wordt verwezen naar het boek Thinking in Systems van Donella Meadows, die daarin uitlegt dat er vaak maar één aspect van een probleem wordt benaderd en beredeneerd, waardoor een foute (want onvolledige) conclusie bijna niet vermeden kan worden. 

En, inderdaad, dat geldt niet alleen voor de redeneringen over electrische auto's, maar kan ook op talloze andere problemen toegepast worden. Ik wil daarom iedereen dit artikel van harte aanbevelen, want het gaat veel verder dan het nut van electrische auto's; het kan bij allerlei andere zaken helpen om verder te kijken dan je technologische blikveld reikt.


Geen opmerkingen: