woensdag 7 oktober 2020

Soort van "Hoor en wederhoor" voor de SP

Na het commentaar (in mijn blog) over de SP van «De Socialist» van een paar uur geleden, hierbij een column van Lilian Marijnissen uit de «Tribune», eveneens van deze maand. En de overname geschiedt hier onder dekking van de Creative Commons-licentie van de SP.


EERLIJKE VOORSTELLEN

Van links tot rechts is vorig jaar tijdens de Algemene Beschouwingen het neoliberalisme al op zijn retour verklaard. De economische modellen bleken toch niet heilig. Dit jaar nam zelfs de VVD afstand van het marktdenken in de zorg. In woord, althans.

Voor een socialist zijn het bijzondere tijden. Een onzeker inkomen, de werkdruk in de zorg, huurschulden: de coronacrisis vergroot de problemen die er voor de coronacrisis ook al waren. We leven in de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. Meer dan ooit is het nodig om solidair met elkaar te zijn. Niet alleen in woord, maar ook in daad. 
Dit kabinet wil twee miljard aan bedrijven geven. Dat probeerden ze al eerder, met het afschaffen van dividendbelasting en het verlagen van de winstbelasting. Nu proberen ze het onder de noemer 'baangerelateerde investeringskorting'. Het is gewoon de dividendbelasting 3.0.

Tegelijkertijd komt er geen geld voor de salarissen van zorgverleners. Het kabinet weigert. Kamerleden van de coalitie renden de Tweede Kamer uit toen er gestemd moest worden.

Mark Rutte grapte dat de SP zichzelf wel kon opheffen, nu iedereen onze plannen overneemt en het marktdenken vaarwel zegt. De SP heeft immers het neoliberalisme nooit gesteund. Ook niet toen, van links tot rechts, partijen alleen maar de zegeningen van de manager telden.

Het zijn hoopvolle tijden voor een socialist. Want als enige partij die het marktdenken niet heeft omarmd hebben wij de eerlijke voorstellen al klaar liggen. Ons verkiezingsprogramma staat er vol mee. Ik kondigde al drie SP-wetten aan bij de Algemene Beschouwingen. Medewerkers moeten meedelen in de winsten van bedrijven: de wet eerlijk delen. Ze moeten ook meer zeggenschap bij die bedrijven krijgen: de wet eerlijk beslissen. En het minimumloon moet naar 14 euro: de wet eerlijk loon

Een sterke SP is meer dan ooit nodig om het neoliberalisme definitief te begraven. Voor een sociaal en eerlijk alternatief. Hij zijn mooie tijden om socialist te zijn!


Het lijkt mij een goed idee om zelf te proberen dieper na te denken over beider standpunten. Tenslotte is dat een eerste vereiste om échte democratie mogelijk te maken: de kiezers moeten zelf nadenken, want alleen dan kunnen ze op verantwoorde wijze hun stem uitbrengen.

Geen opmerkingen: