donderdag 17 februari 2022

Outbreak Management Team - nu snap ik die naam eindelijk!

Ik heb me altijd al afgevraagd waarom het Nederlandse régime die nietszeggende Engelse benaming gebruikt(e) en niet een gewone Nederlandse benaming had bedacht. Letterlijk betekent die term (meestal afgekort tot OMT - nóg vager en nietszeggender!) Uitbraak Regel Ploeg (eigenlijk "Uitbraakregelploeg", maar in modern Nederlands zijn overbodige spaties erg populair).

Uit het pas gepubliceerde onderzoekrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (zie het artikel van gisteravond in de NRC) blijkt nu hoe de Roverheid de uitbraak van de ziekte geregeld heeft, namelijk door met name de verpleegkundigen en kwetsbare inwoners van verpleeghuizen e.d. volledig aan hun lot over te laten, waardoor -zoals in het artikel genoemd wordt- "van de eerste tienduizend coronadoden de helft in een verpleeghuis" stierf.

En dat allemaal met dank aan het domme kiesvee, dat keer op keer dezelfde neoliberale partijen aan de macht heeft geholpen, waardoor we al tientallen jaren zuchten onder coalities van grootgrutters, die alles tot cijfertjes herleiden: hoe meer cijfers achter de komma, hoe beter. Of zoals, Sheile Sitalsing in de Volkskrant het noemt, dat "de voltallige crisisleiding zich fixeerde op alles wat meetbaar is".


Geen opmerkingen: